Lelki kincsestár < >

Az emberi szenvedés keresztény értelméről 2.

A fizikai és az erkölcsi szenvedés, a szenvedés a Szentírásban, a szenvedés és a rossz, a személyes és kollektív szenvedés - részletek II. János Pál pápa Salvifici Doloris (A szenvedés értelméről) kezdetű apostoli leveléből.

Az emberi szenvedés keresztény értelméről 1.

A most kezdődő nagyböjti időben minden héten közlünk néhány elmélkedésre indító gondolatot Szent II. János Pál pápa Salvifici Doloris (A szenvedés értelméről) c. apostoli leveléből.

Titokzatos egyidejűség

Jézus „ezzel az ajándékkal (az Eucharisztiával) titokzatos »egyidejűséget« hozott létre a »húsvéti szent háromnap« és az évszázadok egész folyamata között”. (Szent II. János Pál gondolatai.)

Napi imaszándékok a Házasság Hetében

A Házasság Hetében a kapcsolaterősítő, játékos programok mellett rendkívül fontosnak tartjuk, hogy még tudatosabban imádkozzunk a fiatalokért, a jegyes- és a házaspárokért, a családokért.

Eucharisztia

Eller Mária verse: Hálásan köszönöm „szabadító Istenünk” (Zsolt 68:20)
hogy eggyé válhatok Veled,
a csodás teremtett világod apró,
szeretetteljes részeként!

Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám

Élünk újság - 60. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság - 59. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám