Lelki kincsestár < >

Vendégségben itthon - október 3-ra

Vendégek vagyunk itt a Földön, az Úr földjén, a Teremtő világában! Vendégszeretete nagyvonalú, túláradó. Érezzük csak itthon magunkat Nála!

Lehet-e globális az otthon? - október 2-re

A környezeti mozgalmak egyik legrégebbi, közismert jelszava a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”. Egyrészt vegyük számításba minden tettünk messzire ható összefüggéseit, ugyanakkor a Föld állapotának kihívásait megértve elsősorban a lokális (helyi) cselekvésre összpontosítsunk, mert ott, egyéni és kisközösségi szinten tudjuk a legjobb hatást elérni tetteinkkel.

Világ, ami hat az otthonra – otthon, ami hat a világra - október 1-re

Jó lenne azt gondolni, hogy otthon mindent saját értékeink mentén formálhatunk, valójában azonban a világban uralkodó értékrendek, eszmei áramlatok óhatatlanul beszivárognak. Igaz ez a fogyasztói társadalom ezerarcú nyomására, a divat diktálta változásokra, gyermekeink nevelésére, az idő-menedzsmentre, még hitünk gyakorlására is.

Az otthon mint a játék és a kísérletezés helye - szeptember 30-ra

Már az egészen pici gyermekek is szívesen játszanak, és a biztonságos, otthoni környezetben pedig bátrabban próbálkoznak új megoldási lehetőségekkel, bátrabban kísérleteznek, és nyitottabbak új dolgok felfedezésére.

Az első otthon – szüleim kertje és az édenkert - szeptember 29-re

Nyolcéves lehettem, amikor apám vett egy kertet, egy tíz méter széles, száztíz méter hosszú nadrágszíjparcellát. Emlékszem az örömre és lelkesedésre, amit éreztem. A kert szinte második otthonunkká vált.

Otthon vagyunk-e Isten világában? - szeptember 28-ra

Isten teremtette az otthonunkat. Beleültetett minket is, mégis, mintha nem találnánk helyünket a világban. A „Mi végett vagyunk a világon?” kérdésre adható válasz így is hangozhatna: hogy gyönyörködjünk benne.

2. oldal < >

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám