Lelki kincsestár < >

Advent Mária ideje

Szent II. János Pál:  Ezekben a hetekben vele imádkozunk és az ő csillaga vezet bennünket  azon a lelki úton, amelyen mélyebben átélhetjük a megtestesülés misztériumát.

Admirabile signum - Csodálatos jel

December 1-jén délután Ferenc pápa Greccióba utazott, ahol Assisi Szent Ferenc 1223-ban az első betlehemet felállította. Arra biztat, folytassuk a betlehemállítás szép, a hitátadás szempontjából is értékes szokását.

Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának Ünnepe

December 8-a különösen szép ünnepe a budaörsi katolikusoknak, hiszen a Kőhegyen áll (újra) a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére épített kápolna, Wendler Ferenc megvalósult álma.

Mi nem a kereszténység?

Fontos tisztáznunk, hogy mi NEM a kereszténység: 9 dolgot sorol fel Brian Orme, a ChurchLeaders.com weboldal rendszeres szerzője.

Szent Cecília napja november 22.

"...meghalni az igazságért a legszebb győzelem!''  Véletlenül lett a szent zene védőszentje.

Szent Erzsébet ünnepére

Az MKPK országos gyűjtést rendez november 24-én templomainkban a Katolikus Karitász javára. Itt olvashatják a körlevelet...

1. oldal < >

Miserend
H K Sze Cs P Sz V
06:00
07:30
09:00
10:30
17:00
18:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám

Élünk újság - 60. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám