Lelki kincsestár < >

„Habemus Papam!” 1978. október 16.

Ő ismer minket és a helyzetünket, végre egy pápa a "vasfüggönyön" innenről - ez volt első gondolatom, amikor megtudtam, hogy lengyel pápát választottak a bíborosok Rómában és nagyon örültem.

A hallgató szerzetesek Magyarországon

A karthauzi rend alapítója, Brúnó (1030-1101), korának legmagasabb szintű műveltségének birtokában volt, ám a szemlélődő életet mindennél többre tartotta. Hány kolostora volt a rendnek a középkori Magyarországon?

Reményünk

Siklós Endre verse Kovács Józsefné Paulovits Teréz, Mindszenty Iskolánk volt pedagógusának emlékére...

Sírhelye ismeretlen

Boldog Bogdánffy Szilárd (1911, Szerbia -1953, Románia) vértanú püspök emléknapja október 3-án van. Ki volt ő?

Máté apostolról

Euszébiosz, a történetíró püspök (265 k.-339.) közöl egy fontos tényt: Máté, mielőtt a pogány országokba ment volna, Palesztinában héberül hirdette az evangéliumot. Távozása előtt anyanyelvén írásba foglalta, és hátrahagyta a zsidó-keresztények számára.

Húsz év gyümölcsöző bőségében…

Varga János atyának szeretettel írta és elmondta Siklós Endre a jubileumi szentmisén 2020. szeptember 6-án.

1. oldal < >

Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám