Lelki kincsestár < >

Annyira növekszünk a hitben, amennyire megtanulunk imádkozni

Nemcsak a személyes imánk, hanem testvéreinknek és nővéreinknek az imája, a minket kísérő és támogató közösség imája, olyan embereké, akik ismernek minket, és olyanoké, akiket kérünk, hogy imádkozzanak értünk. (Ferenc pápa)

XVI. Benedek Szent Józsefről

Természetesen nagyon örülök annak, hogy Ferenc pápa ennyire a hívek figyelmébe ajánlja Szent Józsefet, s ezért nagy hálával és mély egyetértéssel olvastam a Patris corde kezdetű apostoli levelet - mondja Joseph Aloisius Ratzinger emeritus pápa  védőszentjéről a német Tagespost című katolikus hetilapban.

Nagyböjti gondolataink

Urunk, Jézus Krisztus
ki Isten-emberként
az Atyaisten akaratából
lejöttél közénk
egy parancsot hozva magaddal:

Ha számbavetted mind a vétkeid,

Szemed ha metszőn önmagadba látott:
Az ismeretlen sok-sok bűnödért
Még mondj el egypár miatyánkot!

A gépjárművezetők patrónája, római Szent Franciska

Róma társvédőszentje, ünnepnapja március 9-én van. 1384-1440 között élt. Példás feleség és édesanya, rendalapító.

Ünnepélyes gyászmise Kiss Csaba solymári-pilisszentiváni plébánosért

Válasszuk ki a sok emlékből, ami szívünknek a legkedvesebb! Így gondoljunk Csaba testvérünkre - mondta Spányi Antal püspök atya a 2021. március 4-i gyászmisén a Solymári Szűz Mária Neve Plébániatemplomban.

1. oldal < >

Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám