Lelki kincsestár < >

Gyertyaszentelő Boldogasszony - Urunk bemutatása a templomban

Szent II. János Pál pápa február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét, 1997-ben nyilvánította a megszentelt élet világnapjává. Azóta ezen a napon az egyház azt a közel egymillió férfit és nőt is ünnepli, akik a világon megszentelt életet élnek.

Ima Csaba atyáért

Plébános atya a ma reggeli szentmisében kért minket, imádkozzunk volt káplánunkért, aki nagybeteg.

Lelki adoptálás felvállalása a megfogant élet védelmében

Január 10-én vasárnap a 9 és 18 órás szentmise keretében újra, immár negyedik alkalommal lehetőség lesz a lelki adoptálás ünnepélyes ígérettételére.

Szívem ujjong üdvözítő Istenemben

A templom sötét. Gregorián énekre nyílik a sekrestyeajtó és kezükben gyertyát tartó szerzetesek vonulnak ki rajta méltóságteljesen. Így kezdődött az előadás az éjféli mise előtt valamikor nagyon régen...

Boldog, aki hitt

Cantalamessa kapucinus atya, a Pápai Ház szónoka adventi beszédsorozatának lényege a Mária-tisztelet.

Advent a leggyengédebb Mária-tisztelet ideje

Hogy is ünnepelhetné az Egyház advent idején az eljövendő és várva-várt Üdvözítőt anélkül, hogy ne gondolna a Szűzanyára, ki szíve alatt hordozta, akit az egész világ várt. Ezért teljes joggal nevezhetjük adventet liturgikus Mária-hónapnak.

1. oldal < >

Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám