Szertartásrend virágvasárnaptól húsvétig

Minden szertartás élőben nézhető az interneten: a brke.org honlapon és a BRKE TV live stream csatornán a youtube-on.

Április 5. virágvasárnap - szentmisék 10.30-kor és 18.00 órakor - A fél 11-es mise után a szentelt barkát kihelyezik a templom előterébe, lehet vinni belőle. (Aki tud vinni barkát, szombat délutánig vigye a templomba vagy a plébániára!)
Április 6-7-8. hétfő-kedd-szerda - szentmisék reggel 8.00 órakor (a nyitott templomban lehetőség van szentségimádásra: 10-12.00 óra és 17-19.00 óra között)
Április 9. nagycsütörtök - szentmise és oltárfosztás 19.00 órakor
Április 10. nagypéntek - keresztút 15.00 órakor a templomban
                                     - nagypénteki szertartások 19.00 órakor
(A keresztút a Kálvária dombon elmarad)
Április 11. nagyszombat - vigiliai szertartások 19.00 órakor
                 (húsvéti örömének, olvasmányok, keresztvíz megszentelése, allelujás szentmise)
Április 12. húsvétvasárnap - szentmisék 10.30-kor és 19.00 órakor (a délelőtti mise után kint, a plébánia előtti keresztnél, ételszentelés - betartva a szigorú előírásokat)

Április 13. húsvéthétfő -  szentmisék 10.30-kor és 19.00 órakor
(Az öröm útja elmarad)

2020.04.04 11:10
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Élő közvetítés

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám