Ó, jöjj, ó, jöjj, Emmánuel,

Csak téged áhít Izrael, És hozzád sóhajt untalan, Mert Isten híján hontalan... Adventi ökumenikus gyertyagyújtások a Templom téren szombatokon 18.00 órakor.

Refr:
Meglásd,meglásd, ó, Izrael,
Hogy eljövend Emmánuel!

2.
Ó, jöjj el Jesse veszeje,
És állj a rossznak ellene!
A mélyből, mely már eltemet,
S  tűzből mentsd ki népedet!

Refr:
Meglásd,meglásd, ó, Izrael,
Hogy eljövend Emmánuel!

 
3.
Ó, jöjj, ó, jöjj el Napkelet!
Ím árva néped költöget:
Törd át a sûrû éj ködét,
És oszlasd gyászát szerteszét!
Refr:
Meglásd,meglásd, ó, Izrael,
Hogy eljövend Emmánuel!

 
4.
Ó, jöjj, királyi Sarjadék!
Az üdvöt néped várja rég.
A menny honába tárj utat,
Ne legyen része kárhozat!
Refr:
Meglásd,meglásd, ó, Izrael,
Hogy eljövend Emmánuel!

5.
Ó,jöjj, ó, jöjj el, nagy Király,
Ki Sina-hegyrõl szólottál,
Hogy törvényt lássál népeden!
Jöjj fenségednek teljiben!
 Refr:
Meglásd,meglásd, ó, Izrael,
Hogy eljövend Emmánuel!

2021. Advent

Ökumenikus gyertyagyújtások Budaörsön

November 27.

igehirdetés – református

imádság – görögkatolikus

ének – baptista

irodalom/vers – baptista

December 4.

igehirdetés – görögkatolikus

imádság – evangélikus

ének – református/ökumenikus

irodalom/vers – római katolikus

December 11.

igehirdetés – baptista

imádság – református

ének – római katolikus

irodalom/vers – evangélikus

December 18.

igehirdetés – római katolikus

imádság – baptista

ének – evangélikus

irodalom/vers - református

2021.11.23 15:27

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám