Bolberitz atya temetése

Családi, zárt körben kísérik utolsó útjára Bolberitz Pált a budapest-felsővízivárosi Szent Anna-plébániatemplomban november 17-én 15 órakor. A budaörsi gyászmise nov. 20-án, pénteken este 6 órakor kezdődik.

A gyászszertartás keretében az elhunyt lelkipásztor lelki üdvéért szentmisét mutatnak be, ezt követően helyezik hamvait örök nyugalomra a plébániatemplom urnatemetőjében - 2020. november 17-én a budapest-felsővízivárosi Szent Anna templom kriptájában.

A gyászmisét 15 órától Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek mutatja be a templomban, ezt követen kerül sor a temetésre.

A járvány egyre szélesebb körű terjedése miatt a család kifejezett kérése, hogy személyesen senki ne jöjjön el, hanem on-line kísérje figyelemmel a temetést!

A gyászszertartás élőben követhető a plébánia YouTube csatornáján: https://www.youtube.com/channel/UCFstdjeRyiC3Yl0t4RH40vg .

A plébánia honlapja az alábbi linken érhető el: http://felsovizivaros.plebania.hu/

A Magyar Kolping Szövetség arra kéri tagjait, saját plébániájukon mondassanak misét Bolberitz atya lelki üdvéért.

Isten nyugosztalja Bolberitz atyát!

A gyászszertartást a http://felsovizivaros.plebania.hu honlapon élőben közvetítik.

2020.11.04 14:20
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám