Atyai szívvel

Ferenc pápa december 8-án meghirdette a Szent József Évet, amely 2021. december 8-ig tart. Szent József katolikus egyházunk védőszentje!

Ferenc pápa új apostoli levelében meghirdette a Szent József-évet abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, Mária jegyesét 150 éve nyilvánították a Katolikus Egyház védőszentjévé. Szerető, gyöngéd apa, engedelmes és befogadó Isten akaratával szemben. Bátran kreatív, munkás, aki mindig a háttérben marad – Ferenc pápa így jellemzi Szent Józsefet a Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelében.

Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, mellyel a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ez előtt tisztelegve hirdeti meg most Jézus nevelőapjának évét Ferenc pápa, aki köztudottam nagy tisztelője Szent Józsefnek.

Apostoli levelében a Szentatya rávilágít az egyszerű emberek értékére a koronavírus-járvány kontextusában. Mindazoknak a fontos szerepére, akik a hétköznapokban, távol a rivaldafénytől türelemmel hintik maguk körül a reményt és példát adnak a felelős magatartás terén. Olyanok ők, mint Szent József, aki észrevétlen maradt, ám szerepe mégis példa nélkül való az üdvtörténetben.

Szent József apasága megmutatkozik az Istennek való engedelmességében is. Az ő beleegyezése megmenti Máriát és Jézust, ugyanakkor megtanítja Fiának, hogy az Atya akaratát kövesse, és együttműködjön a megváltás nagy misztériumában.

Szent József ugyanakkor a befogadás atyja is, mert előfeltétel nélkül elfogadta Máriát. Ez a gesztusa ma is fontos, amikor pszichés, verbális és fizikai erőszak éri a nőket – mutat rá levelében a pápa.

Jézus és Mária őrzőjeként József az Egyház őrzője is. Minden rászorulóra úgy tekintsünk, mint a kis Jézusra, akit Szent József őriz, akitől megtanulhatjuk szeretni az Egyházat és a szegényeket.

Az ács József tudatosítja bennünk a munkával megszerzett napi betevő kenyér értékét, méltóságát és örömét. A munka méltóságot ad, általa tevékeny részt vállalunk az üdvösségben, megvalósítjuk önmagunkat és eltartjuk családunkat, mely a társadalom alapsejtje. Fedezzük föl újra a munka értékét, jelentőségét és szükségességét, amiből senkit nem szabad kirekeszteni – buzdít a pápa.

A Covid-19-járvány okozta munkanélküliségről szólva erőteljesen felszólít mindenkit: kötelezzük el magunkat a sürgető szociális problémák megoldása mellett, hogy elmondhassuk: egyetlen fiatal, egyetlen ember, egyetlen család sem marad munka nélkül.

(Forrás: Vatikáni Rádió)

2020.12.14 10:03
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám