1000 Üdvözlégy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

Immár több éves hagyomány, hogy a KÉSZ budaörsi csoportja szervezésében Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, március 25-én (legalább) 1000 Üdvözlégy Mária imát mondunk el mi, budaörsi hívők, a római katolikus nagytemplomban.

Idén, a rendkívüli helyzet miatt, az ima nemcsak a templomban, hanem otthon is mondható.

Kérünk tehát Benneteket, hogy aki szívesen teszi, az mondjon el március 25-én 100 Üdvözlégy Máriát 8 és 18 óra között. A mostani vészterhes időben különösen nagy jelentősége van az imának.

Azt is szeretnénk kérni, hogy aki ezt a fogadást megteszi, jelezze Fejéregyházi Sándornak a fejeregyhazis@gmail.com e-mail címen a következőképpen: név, időpont (óra), templomban vagy otthon.

F. Megyesy Péter, a KÉSZ budaörsi csoport elnöke, annyi mécsest fog a templomkerti Mindszenty szobornál meggyújtani, ahány 100 Üdvözlégy Máriát mondunk el. Így láthatóvá tesszük a Boldogságos Szűz Máriába vetett szeretetünk és hitünk erejét.

Idén a KÉSZ vezetőség – kérésünkre – az egész KÉSZ szervezetre kiterjesztette ezt az imalehetőséget és meghirdette a csoportok részére az egész országban. Nagy az érdeklődés.

2021.03.20 20:14
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:00
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám