Kitekintő < >

Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Kongresszus Szent István halálának 900. évfordulóján

A kongresszus zárónapján a rádió útján szólt Magyarország népéhez XI. Pius pápa, megemlékezve szent királyunkról is.

A nemzet szíve itt dobog

Ez volt a jelmondata Jasna Górán, a Fekete Madonna árnyékában, annak a kétnapos koncertnek, amelyet a 30 évvel ezelőtti ifjúsági világtalálkozó emlékére rendeztek.

BOLDOG ÖZSÉBTŐL A FEKETE MADONNA ZARÁNDOKVONATIG

A pálosokról szóló rendtörténeti kiállítás szeptember 12-ig látható a Nemzeti Múzeumban.

„Traditionis custodes” – Ferenc pápa újraszabályozta a régi rítus használatát

Ilyen címmel jelent meg a magyarkurir cikke nem régen. Mit értsünk ezalatt? Megkérdeztük Márió atyát.

Külföldi nevek a magyarországi papok listáján

A jelenség nem új, de a tendencia beszédes: egyre több külföldi nevet találunk magyarországi papjaink között.

A győri Szent Kamillus templom

A kamillánus (vagy kamillus, régies használattal kamilliánus) rend tagjai kis kitérő után 1761-ben telepedtek le Győrben, és feloszlatásukig, 1786-ig működtek a városban.

2. oldal < >

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám