Ügyintézés

Megbeszélés a plébánia hivatali óráiban (hétköznap 9-11 és 17-18 óra között) lehetséges, ettől eltérő időpontot plébános atyával telefonon lehet egyeztetni (23 440 414).

Keresztelő:
Keresztelés általában vasárnap a 1/2 11-es mise után van (kb. 1/2 12-kor kezdődik). Előfordul, hogy egyszerre több gyermeket is keresztel az atya. Természetesen, megbeszélés alapján a vasárnapitól eltérő időpont is lehetséges, illetve vendégatya felkérése is. A tervezett keresztelő előtt néhány héttel telefonon szükséges a plébános úrral időpontot egyeztetni egy személyes megbeszélésre. Ezen, ha lehet, a gyermek mindkét szülője legyen jelen. Ekkor történik a szertartás megbeszélése, illetve a gyermek adatainak felvétele az egyházi anyakönyvezéshez. A keresztszülőket illetően feltétel, hogy legalább az egyikük római katolikus legyen. Ha nem budaörsi  lakos, akkor a lakóhelye szerinti plébániáról hoznia kell egy igazolást, hogy betölthet keresztszülői tisztséget. Ezt a leendő keresztszülő plébánosa adja ki.
A keresztelés ingyenes.

Esküvő:
A jegyespár, ha lehetséges, január végéig jelezze szándékát a plébános úrnak, hogy a jegyesoktatásba bekapcsolódhassanak. A jegyesoktatás 5-6 alkalom, gyakorló katolikus házaspárok, illetve a plébános atya tartja. A házasulandók személyes megbeszélésen vesznek részt a plébános úrnál, ekkorra hozniuk kell a keresztlevelüket a keresztelő plébániájukról, fontos, hogy a dokumentum 3 hónapnál ne legyen régebbi. A megbeszélésen történik az adatok felvétele az anyakönyvezéshez. Amennyiben a jegyespár egyike nem katolikus, ez általában nem akadálya a házasságkötésnek, de a konkrét helyzet lehetőségeit a plébános úr fogja elmondani.
A házasságkötési felajánlás az egyház részére: 20 000 Ft.

Temetés:
Haláleset után először valamelyik temetkezési vállalattal kell felvenni a kapcsolatot és a temetés időpontját a céggel kell megbeszélni, ők egyeztetnek majd ezügyben a Plébániával. Az időpont véglegesítése után személyesen be kell menni a hozzátartozók egyikének a Plébániára, megbeszélni a részleteket, és rendelkezésre bocsátani az elhunyt adatait.  Halotti anyakönyvi kivonat jó, ha van, az adatok pontos felvételéhez.
A temetési felajánlás: 20 000 Ft.

Misemondatás:
Csendes mise mondatása 1200 Ft-ba kerül, orgonás mise 2100 Ft-ba.

2015.02.26 09:17
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
06:00
07:30
09:00
10:30
17:00
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám