Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

A korábbi terveket 2003 őszén tettek is követték, ugyanis plébániánk 10 oszlopos ifjú felnőtt ministránsával létrehoztuk a Budaörsi Szent Tarzíciusz Egyesületet, amely napjainkra már több mint 10 éves sikeres múltra tekinthet vissza.


Az Úr szolgálatára egyházközségünkből évről-évre igen sok fiatal fiú - Budaörsön régi hagyomány, hogy csak fiúk ministrálhatnak - jelentkezik, ezért szükségesnek tartottuk egy civil szervezet létrehozását, amellyel elsősorban ministráns és egyházközségi, illetve  budaörsi fiatalokat kívántunk támogatni. Megalakulásunk óta lelkiismeretesen foglalkozunk egyesületünkkel, mely ennek köszönhetően egyre jobban prosperál.

Létszámunk évente néhány elhivatott fiatallal bővül, a tagság bizalma töretlen a vezetőség felé, amely nélkülözhetetlen a nyugodt és eredményes munkavégzéshez. Budaörs Város Önkormányzatával kimondottan jó kapcsolatot ápolunk, elismerik tevékenységünket és anyagilag is támogatnak minket.

Egyesületünk életében éves rendszerességgel három kiemelkedő eseményről beszélhetünk. Ilyen a minden nyáron megrendezésre kerülő egy hetes ministráns tábor, valamint a 2006-tól datálódó Budaörsi Advent rendezvénysorozat, amelyet az önkormányzat támogatásával tudunk évről-évre színvonalasabbá tenni.
Közösségünk, küldetését tekintve, mind lelki, mind utánpótlás szempontjából talán a legfontosabb az egyházi év utolsó vasárnapján – Krisztus király ünnepén – esedékes ministráns - avatás.

Mindhárom jelentős volumenű, felelősségteljes esemény, sok munkát, fáradozást kíván az egyesület vezetőségétől, a tagoktól, illetve ministráns közösségünktől egyaránt. Ezen kötelezettségeink egyúttal hálásak is. Jóleső érzés a nyári tábor végén hallani a gyerekektől, hogy milyen gyorsan eltelt az idő és milyen jó lenne még maradni néhány napot vagy a későbbiekben a szülőktől visszahallani a gyerekek által otthon elmesélt élményeket, hogy mennyire élvezték a különböző programokat a táborban és már nagyon várják a jövő évi ministráns kempingezést. A nyári tábor megszervezése a helyszín kiválasztásával már minden évben kora tavasszal elkezdődik, és amint megvan, jöhet a részletes program, illetve költségvetés kidolgozása. Idén a Gerecsében és a Vértesben is eltöltöttünk néhány napot, mintegy vándortábor jelleggel, a gyerekek nagyon élvezték. Sajnálták, amikor letelt az egy hét és elindultunk haza.

Ugyanez mondható el az adventi rendezvénysorozatunkkal kapcsolatban is, akár a programok négy hetes időtartama alatt vagy akár azok befejeztével sokszor hallunk pozitív visszajelzéseket, amelyek megerősítik az embert, hogy van miért, kiért csinálni mindazt, amit az egyesület zászlójára tűzve missziónknak tekintünk.

A Budaörsi Advent programsorozat ötlete egy 2005-ös mariazelli ministráns zarándoklat kapcsán született meg, amikor is pusztán véletlenül, de pont advent első vasárnapjának elő - estjén jártunk a stájerországi kegyhelyen és vetődött fel bennünk az ötlet, mi lenne, ha ezt Budaörsön is megvalósítanánk. Az elhatározást tettek követték és 2006 telén a Templom tér frekventált részén már állt is városunk első kültéri adventi koszorúja. Az elmúlt évek során sikerült hagyományt teremtenünk, így a 2014-es esztendő végén már kilencedik alkalommal szerveztük meg eseménysorozatunkat, amelynek kiemelkedő liturgikus momentumai a szombat esti ökumenikus gyertyagyújtó ünnepségek a kinti adventi koszorúnál.

Örömmel és kellő mértékű lelkesedéssel tölt el minket a jövőre nézve az a tény, hogy a Budaörsi Advent programsorozat egyre népszerűbb városunkban és a környező települések lakói körében egyaránt. Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy rendezvényünk négy héten át tartó rangos eseménynek számít Budaörsön és perspektivikus céljaink nem is lehetnek mások, mint hogy a kivívott nívót megtartsuk, illetve növeljük. Jövőre elérkezünk a tizedik, jubileumi évfordulóhoz, amelyet méltóképpen szeretnénk megünnepelni, emlékezetessé tenni mind a nagyközönség, mind pedig magunk, szervezők számára. Ötleteink, terveink már körvonalazódnak, de ezek egyelőre még kulisszatitkok.

Ahogy említettem, ministráns közösségünknek és egyesületünk tagjainak – akik mindnyájan egykori vagy még most is aktív ministránsok - lelki életében egyaránt fontos momentum az évenként visszatérő, Krisztus király ünnepén megrendezésre kerülő ministráns avatás illetve Pax-kereszt átadás. Minden esztendőben a 9 órás szentmise liturgikus keretein belül kerül sor a hívek és a ministránsjelöltek számára egyaránt lélekemelő, a kicsik részéről nagy izgalommal várt beöltözés ünnepi ceremóniájára. A ministránsavatási szertartást több hetes felkészítő kurzus előzi meg, mely foglalkozásokon az oltárszolgálatra jelentkező – csak akkor lehetnek ministránsok, ha már voltak elsőáldozók - kis iskolásoknak kötelező a megjelenés.

Ministránsvezetőként célom, hogy az ifjoncok kellő komolysággal álljanak a képzés elméleti, gyakorlati részeihez, illetve az oktatás végén lévő ministráns vizsgához egyaránt. Ministránstársaink életében kiemelkedő eseménynek számít, amikor átvehetik – a beöltözési ceremóniát követően - megszentelt Pax-keresztjüket, mely ezt követően ministránsruházatuk tartozékává válik és a különböző szertartások alkalmával büszkén viselhetik. Ezt az elismerést – névre szóló, gravírozott feszületet – azok a ministránsok kaphatják meg, akik elmúltak 20 évesek és még aktívan részt vesznek az oltárszolgálatban.

Közösségünk hosszú évtizedekre visszanyúló tradíciókkal rendelkezik, mindig jó táptalajnak bizonyultunk egyházközségünk, illetve a közeli településekről körünkbe érkező katolikus fiataloknak egyaránt. Ministránscsapatunk tagjai így nem csupán egy keresztény közösséghez való tartozás élményével gazdagodnak, hanem az Oltárszolgálat kapcsán Krisztushoz való kötődésük is megerősödik, amely a későbbiekben akár a papi hivatás útjára terelheti majd őket. A korábbi időkből többen, illetőleg manapság kortársaink közül is ketten választották már ezt a hivatást, mely külön öröm számunkra és jelzés értékű közösségünk kohézióját, valamint az oltárszolgálat – ministránsként vagy papként – melletti elkötelezettségünket tekintve.

Minden ministránsnak odaadó, szép szolgálatot kívánok!

Főcze Károly ministránsvezető
Budaörsi Szent Tarzíciusz Egyesület

2015.07.22 10:27

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám