Kapcsolat

A Budaörsi Római Katolikus Egyházközség elérhetősége, ügyintézés  és közérdekű információk.

Cím: 2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1.
Telefon/fax: (23) 440-414
Email: plebaniahivatal@brke.org
Weboldal: www.brke.org
Facebook: www.facebook.com/brke.org

Plébános: Varga János
Kisegítő lelkész: Nobilis Márió

Kántor: Mészáros Zoltán
Email:

kantor@brke.org

A hivatal nyitvatartása (vasárnap kivételével):
  • délelőtt 9-11 óráig, délután 17-18 óráig

Stóladíjak: 2019 január 1-től*
Csendes mise: 1.500 Ft
Orgonás mise: 3.000 Ft
Esküvő: 30.000 Ft
Temetés: 30.000 Ft
Keresztelés: ingyenes
*visszavonásig érvényes

Egyházközségünk számlaszáma (CIB Bank Zrt.):
  • 11103303-19828983-36000001
Római Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Caritas Alapítvány Budaörs adószáma: 19180210-1-13
Karizma Nevelési-Oktatási Alapítvány: 18681505-1-13

SZÁMLÁZÁS*

Budaörs Római Katolikus Plébánia
Esze Tamás u. 1.
Budaörs
2040
Adószám: 19828983-1-13
*kérjük a híveket, amennyiben számlát kérnek a Plábánia Hivatal nevére, az itt található adatokat adják meg a vásárlásnál. Ettől eltérő számlázási címet a Plébánia Hivatalnak számviteli okokból nem áll módjában befogadni.
Dokumentum letöltése (számlázás)  - KATTINTSON IDE!

MISÉZŐHELYEK

Budaörs - Nepomuki Szent János Templom
Budaörs - Farkasréti úti kápolna
Budaörs - Kőhegyi kápolna

A Budaörsi Római Katolikus Egyházközség világi képviselőtestülete
(2015-2020)

Tisztségviselők

Egyházközség elnöke: Varga János plébános
Világi elnök: Michelberger Mátyás
Jegyző: Sánta Áron
Pénztáros: Pittler Terézia

Hivatalból tagok: Varga János, plébános
Nobilis Márió segédlelkész, pápai káplán
Béresné Dajka Katalin, óvodavezető
Mészáros Zoltán, kántor
Pintér Anasztázia igazgató, Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola

Hívek által választott tagok: Borlay Endre
Brádeánné Gacs Judit
Csányi-Csulits Anna
ifj. Főcze Károly
Grósz András
Michelberger Mátyás
Mocsáry Pál
Novák György
Pittler Terézia
Sánta Áron

Plébános atya által delegált tagok: dr. Czuczor Gergely
Kállai-Bálint Szabolcs
Koltai Károly
Kővári László
dr. Szaniszlóné dr. Bakó Emese
Sokolowskiné Szakács Katalin

Munkacsoportok:
Karitasz munkacsoport: Novák György (elnök), Brádeánné Gacs Judit, Dr. Szaniszlóné Bakó Emese, Mészáros Zoltán
Média munkacsoport: Grósz András, Czuczor Gergely, Béres Katalin, Sokolowskiné Szakács Katalin, Kállai-Bálint Szabolcs, Sánta Áron
Missziós munkacsoport: Borlay Endre (elnök), Kővári László, Kállai-Bálint Szabolcs, Nobilis Márió atya
Liturgikus munkacsoport: Főcze Károly (elnök), Mészáros Zoltán, Nobilis Márió, Sánta Áron
Kateketikai munkacsoport: Nobilis Márió (elnök), Béres Katalin, Szabó István, Csányi-Csulits Anna, Brádeánné Gacs Judit
Gazdasági munkacsoport: Koltai Károly (elnök), Mocsáry Pál, Pittler Terézia, Főcze Károly
2015.02.26 09:43

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám