Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Az azóta eltelt időszakban az énekkar élén - különböző okok miatt - sokszor változott a kórusvezető személye. A templom kórusának karnagyai közt tudhatjuk id. Szakály Mátyást és fiát, Matyi bácsit, Dr. Sík Zoltánt, Udvarnoky Kálmánt és leányát, Margitot - aki jelenleg is kórusunk tagja -, Kurucz Lászlót és jelenlegi kórusvezetőnket, Nagyné Dauner Máriát.

Kórusunk elsősorban a templom nagy ünnepein teljesít szolgálatot, de felkérésekre már többször is szerepeltünk a budapesti egyházi kórusok találkozóin, és az ország számos, más templomában is. Országhatárainkon túl is öregbítettük a budaörsi egyházközség hírnevét: Mariazellben és a németországi Sonbornban is énekeltünk több templomban.

A kórus nemrég vette fel a WERNER ALAJOS KÓRUS nevet - ezzel is tisztelegve Werner atya emlékének, aki a máriaremetei kórus karnagya, egyházi zeneszerző, valamint a Cecília Társaság egyik alapítója volt. Werner atya Sík Zoltán felkérésére templomunk védőszentjéről, Nepomuki Szt.Jánosról „Non duplices” címmel írt egy zeneművet.

Kórusunk létszáma változó, de van egy stabil törzstagsága, mely 30-35 főből áll. Jelenlegi létszámunk 39 fő.

A Werner Alajos Kórus az utóbbi években számos olyan hangversenyt adott, illetve szervezett, amely a város zenei életének jelentős eseményei közé sorolható. Nagy műveket, oratóriumokat énekeltünk közösen más kórusokkal / Prelűd kórus, Pro Musica Kórus / zenekari kísérettel. Például: Händel: Messiás, Mozart: Requiem. Büszkén mondhatjuk azonban, hogy olyan elfelejtett szerzőnek a miséjét is a repertoárunkban tudhatjuk, mint Beliczay Gyula.

Kórusunk vezetője Dauner Mária, aki immár 27 éve dolgozik velünk. Ő mindig arra törekszik, hogy színvonalas, nívós, új darabokkal örvendeztessük meg az egyházi zenét szerető híveket, közönségünket. A vezetés célul tűzte ki azt is, hogy a kórustagok áldozatos munkáját elismerje és jutalmazza. E célból hoztuk létre a WERNER ALAJOS díjat, melyet évente-kétévente adunk át.  

Szeretettel várunk mindenkit tagjaink közé, akik szeretik az egyházi zenét, és ezzel a szolgálattal is növelik egyházközségünk ilyen irányú elismertségét.

2019.02.22 09:25

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám