XVI. Benedek Szent Józsefről

Természetesen nagyon örülök annak, hogy Ferenc pápa ennyire a hívek figyelmébe ajánlja Szent Józsefet, s ezért nagy hálával és mély egyetértéssel olvastam a Patris corde kezdetű apostoli levelet - mondja Joseph Aloisius Ratzinger emeritus pápa  védőszentjéről a német Tagespost című katolikus hetilapban.

"Igen, az Újszövetség úgy mutatja be Szent József történetét, hogy egyetlen szót sem közöl tőle. Ugyanakkor összhang van az álmában megjelenő angyal megbízása és saját cselekvése között: ez az összhang világosan elénk tárja, hogy milyen ember. Amikor az evangélium beszámol arról az álmában kapott utasításról, hogy vegye feleségül Máriát, válaszát egyszerűen a következő mondattal foglalja össze: „József felkelt álmából, és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki” (Máté 1,24). A megbízás és a cselekvés összhangja még inkább megnyilvánul az Egyiptomba való menekülésnél. Ebben a történetben ugyanezek a szavak hangzanak el: „Ő felkelt, s maga mellé vette a gyermeket és anyját” (Máté 2,14). Van egy harmadik hely is, ahol ugyanezekkel a szavakkal találkozunk: amikor hír érkezik Heródes haláláról, vagyis arról, hogy immár visszatérhetnek a Szentföldre.

Az a két fordulat, amely olyannyira jellemző Józsefre, ismét egymás után szerepel: „Fölkelt, s maga mellé vette a kisgyermeket és annak anyját” (Máté 2,21). Éjszaka értesül arról, hogy Archelaus is veszélyes, de ennek az értesülésnek nincs ugyanolyan súlya, mint a megelőző információnak. A Szent József cselekvésében kifejeződő válasz is sokkal egyszerűbb ezúttal: „Miután álmában intést kapott, eltávozott Galilea vidékeire” (Máté 2,22). Végül a keleti bölcsek imádásáról szóló történetben is kifejeződik József alapvető magatartásmódja, bár egészen másképpen: „Bementek a házba; meglátták a kisgyermeket anyjával, Máriával” (Máté 2,11).

Szent Józsefnek nincs szerepe, amikor a bölcsek találkoznak a gyermek Jézussal. Ez a csend, a jelenlétnek ez a hiánya is jellemző rá, s pontosan rámutat, hogy a szent család megalapításával olyan szolgálatot vállalt, amely ugyan rendkívüli eltökéltséget és szervezőkészséget követelt tőle, egyúttal azonban rendkívüli lemondást is."
(magyarkurir.hu)
A teljes cikk ITT olvasható.

2021.04.06 09:15
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:00
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám