Virágszőnyeg – Úrnapja 2018

„Das ist der Tag des Herrn” - Blumenteppich – Fronleichnam

Az Oltáriszentség ünnepe, mely egyébként parancsolt egyházi ünnep a katolikusoknál, az idén június 3-án, vasárnap, egybeesik a Budaörsi Europassió záróelőadásával a Kőhegyen.


Nepomuki Szent János templomunk körül a budaörsi körmenet első oltára a Jézus Szíve nevet viseli. Ezt az oltárt és az előtte lévő virágszőnyeget évek óta a Boros család készíti el. Boros György a budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az említett passió-játékok és az idén először Budaörsön megrendezett Europassió kongresszusának és rendezvényeinek főszervezője is. Igen nagy megtiszteltetés kis városunkban ez a rangos nemzetközi esemény, ahova több mint 10 európai ország, több mint 40 színjátszó helyéről érkeztek a küldöttek.


„Az első oltárnál, ami mindig a mi helyünk volt, a rózsaszirmokról persze eszembe jutott, hogy volt egy szép sárgarózsafánk a kertünkben, amiről nagyon sok szép szirmot gyűjtöttünk össze minden évben az oltár előtti terület feldíszítéséhez. Az apukám – akit sajnos nagyon hamar elvesztettem, 1972-ben halt meg, 9 éves koromban – rajzolta meg mindig az aktuális ábrákat a szőnyegdíszítéshez. Ami nagyon mélyen bennem él ezzel kapcsolatban, hogy egyik évben kiraktuk a teljes földgömböt. Az én feladatom ezekkel a sárgarózsaszirmokkal kirakva éppen Európa volt. Összedolgozott az egész család, hogy időben elkészüljön, az ábrán a különféle területeket más és más virágsziromból raktuk ki, mindenki csak egyféle virágot és egy területet vállalt. A felirat pedig a „világbéke” volt, bár akkor szerintem még nem tudtam olvasni, többek között ezekből a betűkből tanultam meg. Más években a békegalambot és más egyházi szimbólumokat raktunk ki emlékeim szerint.
Az úrnapi körmenetben az első oltárnál a hívők az imádatukat fejezik ki, a másodiknál hálaadást végeznek, a harmadiknál az engesztelés van középpontban saját maguk és mások bűneiért is, a negyediknél pedig lelki dolgokat lehet kérni Istentől.


Az anyagi világ szépségével és rendjével imádja az Istent. A nap, a csillagok, az eső és a szél, a virágok és a fák dicsérik nagyságát. Az Egyház is imádja őt, a harangzúgással, a gyertyák fényével, a drága selyemruhákkal és aranykelyhek pompájával. A tömjén illata is erre utal, mely ezen a napon a templomban a szokásosnál is áthatóbb. A legékesebb bizonyítéka őseink nagyfokú Istenszeretetének az idén már több mint 200 éves budaörsi hagyomány: a virágszőnyeg és a Budaörsi Passió-játékok is.
Aki nem önző, az ezen a napon másokért is imádkozik, a hitetlenek lelki vakságának megvilágításáért, a bűnösök megtéréséért. Hogy, akik nem hisznek az Oltáriszentségben, azok is megismerjék szeretetét, és akik már régóta nem áldoztak, visszatérjenek hozzá. Krisztus összes hívei a szentáldozás és az Oltáriszentség tisztelete által testvéri szeretetben forrjon össze.


A második oltártól kiinduló virágszőnyeget minden évben a Mindszenty - iskolások készítik el a téren lévő kőkorpusz köré építve.
A harmadik oltárt a Ritter család készíti el évről-évre, mindig az adott évre vonatkozó aktuális pápai üzeneteknek megfelelően. A templomkertben évközben is megfigyelhető kompozíció a Trianon előtti Magyarországgal középen, vörös rózsaszirmokból azt olvashatjuk, Mária országa, utalva a magyarok Nagyboldogasszonyára.


A negyedik oltáron pedig mindig ott díszeleg az Oltáriszentség jelképével két görög betű az Alfa és Omega, utalva arra, hogy mindent az Urunknak, Istenünknek köszönhetünk a teremtett világon.


Tisztelet és elismerés minden családnak, akik részt vesznek a virágszőnyeg elkészítésében. Szorgos munkával, fáradságot és pénzt nem kímélve évről-évre felelevenítik e szép és nemes budaörsi szokást. Hisz ma már az összegyűjtött virágszirmok nagy része is a virágpiacról származik, nem úgy, mint egykoron a kiskertekből.
Ezen a napon nagyon sok vendég érkezik Budaörsre, többek között testvérvárosainkból és más távoli településekről. Nagyon sok családot idevonzanak ezek a fontos események szeretett városkánkba. Méltán lehetünk büszkék ezekre a nagyszerű hagyományokra. Elég csak belenézni a kis ministráns fiúcskák csillogó szemébe vagy a kedves kis Mária-lányok vidám mosolyába…
Eller Mária

2018.06.02 17:45
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám