Vendégségben itthon - október 3-ra

Vendégek vagyunk itt a Földön, az Úr földjén, a Teremtő világában! Vendégszeretete nagyvonalú, túláradó. Érezzük csak itthon magunkat Nála!

A meghívottak között vagyunk. Meghívónk, a Király, barátai közé számít bennünket. Feladatai lennének számunkra, szőlőjébe hív dolgozni, sőt, ránk bízza azt teljesen, csak azt kéri, használjuk annak tudatában, hogy az övé, s hogy ő számít ránk abban, hogy műveljük, gondozzuk, s nem feledjük: neki tartozunk termésével.
Úton vagyunk itt, a kozmoszban, a Teremtő világában, s elidőzünk ezen a bolygón „e testben, vándorként”. De addig is, ha vendégek, hát milyen vendégek vagyunk? Szépen, rendezetten, menyegzős köntösben érkezünk, s mozgunk a Király termeiben, kertjeiben? Szerények és elégedettek vagyunk? Megelégszünk-e azzal, amit kapunk Vendéglátónktól, azzal, amit személyesen nekünk szánt? Szívesen töltjük-e az időt Házigazdánkkal, Mesterünkkel?
És a többi vendég – velük hogy vagyunk? Tiszteljük őket, megelőlegezzük a bizalmunkat, hiszen ők is a Király meghívott vendégei? S milyen vendéglátók vagyunk mi magunk, a szőlőmunkások, a bérlők, ha erre kerül a sor? Fogadjuk-e a többi vándort? Továbbajándékozzuk, amink van, a hozzánk betérőknek? Híven helyettesítjük-e Házigazdánkat, Barátunkat, Urunkat, Atyánkat, a voltaképpeni vendéglátót addig is, amíg majd visszatér?


Zlinszky János

/Forrás: Hol laksz? Isten oikoszának megújítása. Az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport kiadványa a Teremtés hetére (www.teremtesunnepe.hu)/

2021.10.02 08:22

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám