Úr Jézus! Hiszek benned.

Ha készen állsz, hogy kifejezd hitedet Isten előtt, mondd el neki az itt leírt imádságot:

Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy szeretsz engem,
és velem voltál életem minden napján!
Bocsáss meg, hogy bűneimmel megbántottalak Téged!
Köszönöm, hogy értem adtad szent Fiadat, Jézus Krisztust,
hogy eltörölje bűnömet és életet adjon nekem.

Úr Jézus! Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten!
Hiszek benned. Hiszem, hogy feltámadtál és élsz.
Kérlek, most lépj be a szívem ajtaján!
Elfogadlak téged, mint egyetlen Uramat és Megváltómat.
Élj és uralkodj bennem mindörökre!

Szentlélek Úristen! Kérlek, áradj most ki rám!
Tölts el engem Atyám szeretetével!
Tisztíts meg engem, szabadíts meg engem minden gonosztól,
és vezess az igazság útján egész életemben!
Köszönöm, hogy Isten családjába, az Egyházba hívtál,
ahol táplálnak és befogadnak engem. Ámen.


(Forrás: mindenkivel mindenkiNEK)

2020.02.23 18:28
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám