Ne aggodalmaskodjatok!

„Az Egyház jövője” címmel tartott előadást Török Csaba teológus, egyetemi tanár. "Jézus arra int a hegyi beszédben: ne aggodalmaskodjatok. "

Érdemes a magyarkurir.hu teljes cikkét elolvasni! Néhány szemelvény belőle:

A jövő természeténél fogva rejtett dolog – az viszont emberi alapmagatartás, hogy nem szeretjük a bizonytalanságot – ismerte el az előadó. – Mégis, Jézus arra int a hegyi beszédben: ne aggodalmaskodjatok. „Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja” (Mt 6,31–34).

Hajlamosak vagyunk rá, hogy fél életünket gondolatbeli meccsek lejátszásával töltsük, a Szentírás mégis nyugtatgat minket, azzal biztat, „Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok! Abban az órában megadatik nektek, hogyan beszéljetek.” (Mt 10,19) Miért fogjuk tudni, mit mondjunk? Mert „eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam” (Jn 15,26).

Az Egyház emberi szervezet és intézmény, társadalom a társadalomban. Egy III. századi szerző szerint az Egyház úgy van jelen a világban, mint a lélek a testben – nem kötődik egy konkrét nyelvhez, szokáshoz, kultúrához sem kizárólagosan.

Intézmény és karizma állandó feszültségben áll: amikor az intézmény erősebb, szilárd a berendezkedés, fennakadás nélkül viszik előre – csak egy idő után már nem is tudják, mit… Konzervizmus jellemzi az ilyen időszakokat; a legjelentéktelenebb külső formákban is identitáselemet látnak, és rettegnek a változástól.

Ha pedig a karizma szabadul el: burjánzik a rajongás, az érzések, azután félő, hogy jön a káosz – ez a probléma már az első évszázadokban felmerült; már akkor felhívták rá a figyelmet, hogy Jézusnak egyszerre kell alapkőnek (amire épül a ház) és zárókőnek (ami fölülről lezárja, összefogja az épületet) lennie.

Karizma és intézmény provokálja egymást, és ez nem baj. Érdemes olvasgatni a korai egyházatyák vitáit – javasolta Török Csaba –, akik nem féltek a feszültségtől, amitől mi már elszoktunk az Egyházban; amíg karizma és intézmény feszültségéről van szó, addig nincs baj.

A jövőtől való félelem ösztönös és érthető, ha azonban huzamosabb ideig fennáll, akkor félő, hogy a szeretet szenved hiányt bennünk. Ha azt megtette az Isten, hogy feláldozta Fiát az Egyházért, miért ne őrizne meg minket?

Ha táblákat kellene állítani ebben a témában valahová, Török Csaba biztos, hogy azt írná az egyikre: Ne féljetek! Amikor II. János Pál pápa ezzel állt ki a tömeg elé megválasztása után, majd székfoglaló szentmiséjén (1978. október 22-én), akkor sem volt könnyebb a világpolitikai helyzet, mint ma… A félelem utat nyit a gonosznak. Krisztus tud engem szeretni, de nekem ezt el kell fogadnom, el kell engednem a félelmet.

... még él a népegyház álomképe – ez azonban egy kifutó kép. Idézte a teológus előadó Ferenc pápa Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítását is, mely arra int, elsőbbséget kell adni az időnek a tér felett, vagyis a folyamatok elindításával kell foglalkozni, bizalommal, hogy az idő majd elrendezi a tereket…

A 2018-as püspöki szinódus a fiatalokkal foglalkozik, a fiataloktól szeretne kapni az Egyház – akik megnyitják a jövő felé. Mindszenty bíboros úgy fogalmazott: Isten fiatal, övé a jövő. Az Egyháznak is újra és újra át kell éreznie azt, hogy még csak most kezdődik a játék – és bíznia: majd az Isten vigyáz ránk.
Forrás: Verestói Nárcisz/Magyar Kurír
A teljes cikk:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/torok-csaba-az-egyhaz-jovojerol-szekularizaciot-lehet-aldasnak-is-tekinteni

2018.04.20 09:48
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám