NAGYHÉT - HÚSVÉT

Március 29-től, nagycsütörtöktől az esti szentmisék 7 órakor kezdődnek! Nagyheti és húsvéti szertartásaink:

NAGYCSÜTÖRTÖK - Szentmise (lábmosás, áldozás két szín alatt), oltárfosztás, Jeremiás siralmai, csendes virrasztás este 10 óráig

NAGYPÉNTEK - reggel 9 órakor fájdalmasrózsafűzér-imádság
15.00 Keresztút a Kálvária-dombon
19.00 énekes Passió, kereszthódolat, szentáldozás
Szentsírlátogatás este 10 óráig.
(E napon tartsuk be a szigorú böjtöt!)

NAGYSZOMBAT
19.00 Vigiliai szertartások
Tűzszentelés, húsvéti örömének, olvasmányok, keresztvíz-szentelés után folytatódik az allelujás szentmise
Ünnepi szentségi körmenet (jó, ha hozunk gyertyát!)
A szertartások után ételszentelés.

HÚSVÉTVASÁRNAP
Szentmisék: 7.30, 9.00, 10.30, 19.00
(A délelőtti szentmisék után ételszentelés)
A nagymisén, fél 11-kor, templomunk Werner Kórusa énekel.

HÚSVÉTHÉTFŐ
Az Öröm Útja hajnali fél 5-kor indul a Kálvária-domb keresztjétől a Kőhegyi kápolnához. Itt 6 órakor lesz szentmise.
Szentmisék a templomban: 7.30, 10.30, 19.00

Áldott és örömteljes húsvéti ünnepeket kívánunk!

2018.03.24 21:54
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
06:00
07:30
09:00
10:30
17:00
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám