Nagyboldogasszony harangjai

Siklós Endre versével köszöntjük égi édesanyánkat ezen a szép ünnepen.

gyűlölettől összetört, földbe temetett
vízbe fojtott harangjaink
évszázadok során
   imádságaink erejéből feltámadva
azóta is harangoznak
múltunk, jelenünk, jövőnk miatt
ahogy a sorsunk meg van írva!...

őseink, honfoglaló Árpád népe megmaradásáért
Szent királyunk hitéért, bölcsességéért
szentjeink - Szent Lászlótól kezdve
hősi fokon gyakorolt emberségéért
kiküzdött igazságainkért
múltunk, jelenünk vértanúiért
hazánk szolgálatára felesküdött, emberhű politikusokért
                                                                                                                                                                                                                   
áldást zengjetek Nagyboldogasszony harangjai

történelmi elhibázott lépéseinkért
véres csatáinkért
árulásainkért, bűnbánatainkért
felejtéseinkért, megtorpanásainkért
gyöngeségeinkért, önfeladásainkért
gyűlölettől sújtottakért
ártatlanul elítéltekért
börtönök világáért
abortuszban meggyilkoltakért
maradásainkért, indulásainkért
hazánk földjét eladókért
hazánk földjét örök fájdalommal elhagyókért
hazánk földjét érdekből elhagyókért
anyanyelvükben „bujdosók”-ért
anyanyelvünket felejtőkért

könyörögjetek Nagyboldogasszony harangjai

Nagymagyarországra emlékezőkért
Nagymagyarországot lélekben építőkért
nemzeti színészetünk nagyjaiért
tiszta ajkú, kezű írókért, költőkért
művészetükben utánozhatatlan művészekért
tudósokért, az emberiség jótevőiért
hitünk, s a magyar szellem védelmezőiért

a hála szavait zúgjátok Nagyboldogasszony harangjai  

                               *

Végtelen hosszan írhatnám e sorokat, de minek? - a folytatás, a jövőnk
a Te Kezedben van, Uram, ezért Nagyboldogasszony harangjai legyenek a Te akaratodra bízva!

                                                                                Siklós Endre
---------------

2021.08.05 09:19

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám