Nagyböjti idő 2018

Február 14-vel, hamvazószerdával elkezdődik az április 1-ig, húsvétig tartó nagyböjti szent idő, Jézus Krisztus negyven napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezete.

Hamvazószerdán reggel 8-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék hamvazkodással, az esti szentmise előtt 18.15-kor kezdődik az első keresztúti elmélkedés.

Az ezt követő nagyböjti péntekeken 17.15-kor, az esti szentmise előtt tartjuk a keresztutat a templomban, mindegyiket más-más közösség vezeti. Szombatonként pedig, szintén 17.15-kor kezdődően a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk.

Március 26-án kezdődik a nagyhét (március 25-ére virradóan, ami virágvasárnap, óraátállítás is lesz!), ennek részletes időbeosztását később közöljük.


Nagyböjtről:

Nagyböjt ((lat. Quadragesima) napjainak száma (negyven) Jézus pusztai böjtjéhez igazodik.

Mivel vasárnap a keresztény ember nem böjtölhet, a nagyböjt hamvazószerda és az első nagyböjti vasárnap közti hétköznapokból, s a következő 6 hét hétköznapjaiból áll (4 + 6x6 nap). Utolsó hete a nagyhét, három szent napja: nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat.

Liturgikus színe a lila.

A nagyböjt ideje előkészület volt a katekumenoknak a keresztségre, a nyilvános bűnösöknek a nagycsütörtöki feloldozásra, s általában mindenkinek a húsvéti misztérium ünneplésére. A most érvényes egyházi jog szerint szigorú böjt van hamvazószerdán és nagypénteken, hústilalmi napok a péntekek.

(Forrás: lexikon.katolikus.hu)

Szívek királya, megfeszített szereteted karolja át gyönge, szegény, fáradt és meggyötört szívemet. Adj nekem bensőséges érzelmet irántad. Ébreszd föl bennem, aminek híjával vagyok: a részvétet és szeretetet irántad, a figyelmet és hűséget, hogy támogassanak, amikor szent szenvedésedről és halálodról elmélkedem.

(Karl Rahner nagyböjti imádsága)

2018.02.13 08:02
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám