Könyörgés világunk, hazánk megmaradásáért

Édes hazánkért küzdőknek és anyanyelvünk hűségeseinek ajánlja versét Siklós Endre.

Uram,
SZÓLNOM KELL HOZZÁD
KÉRLEK, HALLGASS MEG!

Teremtett képmásod az ember
akiért vállaltad kereszthalálod
megmentve őt az örök haláltól
felrúgva törvényt, erkölcsöt
a homo sapienst és homo ludenst
az értelmes és játékos embert
megcsúfolta, megalázta
s hatalmi gőgjében, pénz imádatában
Uram,
világod pusztítja!

Uram,
Te mint Isten, megállíthatnád
 e tébolyult, arcnélküliek hadát:
a demokráciát játszókat
a világot meghódítani szándékozókat
a gyűlöletből fegyvert kovácsolókat

Uram,
ha jobban letekintesz a földre
látnod kell Európa sűrűjében
egy vergődő
megmaradásáért küzdő népet –
ők maroknyi magyarjaid..    
az összmagyarság nevében üzenik néked:
TRIANON lángot vetett bíbora
azóta is ’tüzes seb’ –
magyarként élni, Istenem, egyre nehezebb!

Urunk, Istenünk
ha nem jössz mielőbb
segíteni rajtunk
eljön majd az idő, jaj,
megtörik hitünk
szétszórják maradék szavunk
és többé fel nem támadunk!

A nemzet még él,
de fölsejlik már előtte
a Koponyák Hegye.

 
Uram,
adj nekünk  bölcsességet
hogy a kor kihívásaira
megfelelő válaszokat adhassunk
józan ítélőképességet
hogy sátáni diktatúrákkal szemben
a jogért, az emberségért
ha kell harcba szállhassunk
feltétel nélküli ragaszkodást
ősi gyökereinkhez
melyek „tápláló forrásai” jövőnknek
anyanyelvünk csodás világú egyediségének
méze, aranya tovább éljen
lányainkban, fiainkban
az ő lányaikban és fiaikban
ittlétünk utolsó napjáig!

 Uram,
a létéért küzdő, magára maradt
„önfia vágta” sajgó sebektől vérző
kicsiny nemzeted az őt körülvevő
ember-óceán szorításában is
fogadalmat tesz:
MINDENFÉLE HULLÁMVERÉSEK ELLENÉBEN
MEG KELL ŐRIZNÜNK, TOVÁBB KELL ÖRÖKÍTENÜNK
SZENTISTVÁNI ÖRÖKSÉGÜNKET
KOVÁSZÁT NEMZETI LÉTÜNKNEK
                                                                Siklós Endre

2020.02.16 17:28
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Élő közvetítés

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám