Keresztút a járvány idején

A templomunkban április 3-án, élőben közvetített Keresztút szövege. Elmélkedjük át újra!

Keresztút a COVID-19 járvány idején
Ismeretlen eredeti szerző szövegét részben átalakította Nobilis Márió atya

1. Pilátus halálra ítéli Jézust
Imádunk téged, Krisztus...
Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek. Szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust meg kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint.
Jézust ártatlanul ítéli halálra Pilátus. Gyáva kiállni mellette. Bár látja Jézus ártatlanságát, fontosabb neki saját rangja, gazdagsága, kényelme. Szabadon engedi a gyilkost, Jézust pedig átadja a gonoszok kezébe.
Urunk, Jézus! Napjaink járványának villámgyors terjedése nem kis részben életformánk következménye. Kényelmünk, hatalomvágyunk, pénzéhségünk kielégítése érdekében egymás után vettük semmibe, döntöttük le a természetbe írt törvényed alkotta korlátokat, és ezzel olyanná alakítottuk a világot, hogy észrevétlenül megágyaztunk új betegségek gyors terjedésének,
ráadásul sokakat védtelenül is hagytunk velük szemben.
Isten nélküli életünk okozza ezt, hiszen ha Rád figyeltünk volna, mértéktartással sok mindent megelőzhettünk volna. Tudtunk a veszélyről, hiszen évtizedek óta sokan figyelmeztettek rá, mégis, mint Pilátus, tudásunk ellenére a jóval szemben cselekedtünk. Most emiatt sokan ártatlanul elszenvedik a te magányosságodat, a te kiszolgáltatottságodat, elszenvedik a
bűneink súlya okozta légszomjadat. Felelőtlen életvitelünk sodorta őket erre a nehéz keresztútra. Kérünk, ne hagyd őket magukra, fogd meg kezüket, így könnyíts szenvedéseiken! Nekünk pedig adj megtérést, visszafordulást mértéktelenségtől vezérelt életformánkból.
Áldd meg kegyelmeddel, öleld magadhoz betegeinket!
Miatyánk... Könyörülj rajtunk, Uram...

2. Jézus vállára veszi a keresztet
Imádunk téged, Krisztus...
Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak.
Jézus zokszó nélkül, engedelmesen vállára veszi a bűneink által nehezített keresztet. Micsoda fájdalom lehetett neki a gyalulatlan gerendát ezer sebből vérző hátára felvenni!
Urunk Jézus! Te nem azért jöttél, hogy varázsütésre eltávolítsd a világból tetteink következményeit. Hanem – tiszteletben tartva szabadságunkat – megtestesüléseddel magadra vetted mindazt, amit embervoltunk jelent. Nem kiiktatod a világból a rosszat, hanem úgy váltasz meg, hogy mellénk állsz, eggyé válsz mindannyiunkkal, és velünk hordozod a fájdalmat, a bűn következményeit.
Most mindannyian veled hordozzuk a keresztet. Mind érintve vagyunk valamilyen módon a járvány hatásaiban. A betegek, az őket szolgálók, a munkájukat elvesztők és az otthonaikba kényszerültek.
Adj nekünk türelmet, béketűrést ebben a nehéz időszakban, hogy türelmesen hordozzuk a nehézséget.
Üdvözlégy... Könyörülj rajtunk, Uram...

3. Jézus először esik el
Imádunk téged, Krisztus...
Odamentek hozzá, fölkeltették és kérték: „Uram, ments meg minket, elveszünk!” Jézus ezt mondta nekik: „Mit féltek, kishitűek?”
Jézus a bárkában alszik. Apostolai úgy gondolják, nem vesz tudomást a külvilág eseményeiről. Féltik életüket, pedig velük van a Mester, minden viharnak Ura. Felébresztik, ő pedig lecsendesíti a Genezáreti tó viharát. Majd megfeddi őket hitetlenségükért.
Urunk Jézus! Viharba kerültünk. Féltjük saját, de leginkább szeretteink életét, egészségét. Most végre ráeszmélünk, hogy csak te segíthetsz rajtunk. Emberi gondolkodásunk miatt féltjük halandó életünket, félünk, hogy elveszünk. Sokszor nem látjuk, hogy ez próbatétel, hitünk vizsgája, lelkünk megerősítése.
Hagytuk elszunnyadni beléd vetett bizalmunkat. Valóban, mi még inkább rászolgálunk dorgáló szavaidra. Adj bátorságot, hogy beszálljunk a te hajódba, és felébresszünk téged, bízva a járvány elcsendesedésében.
Miatyánk... Könyörülj rajtunk, Uram...

4. Jézus édesanyjával találkozik
Imádunk téged, Krisztus...
Valaki szólt neki: „Íme, anyád és testvéreid kint állnak és beszélni akarnak veled.” Ő ezt felelte annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?” Azután kitárta kezét tanítványai felé és így szólt: „Íme, az én anyám és testvéreim. Mert mindaz, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyekben van, az az én fivérem, nővérem és anyám.”
Jézus és Édesanyja e korábbi, meghiúsult találkozásakor a rokonok eszközként akarták használni Máriát arra, hogy akadályt gördítsenek Jézus tanító működése elé. Az Úr viszont arra mutat rá Édesanyjában, ami a legnagyobb volt benne: hogy teljesen átadta magát Isten akaratának teljesítésére. Mária az első azok között, akikre vonatkoznak Jézusnak e szavai. Most, a keresztúton, a leggyötrőbb találkozáskor is megmarad ebben a döntésében.
Urunk Jézus! Hiszünk abban, hogy a járvány okozta nehézségek közepette is velünk vagy, tanítani akarsz minket és megvalósítod köztünk a Mennyek országát. Édesanyád közbenjárását sem ennek ellenében akarjuk kijátszani, hanem épp arra kérünk: nevelj minket az ő példájával és közbenjárásával is arra, hogy felfogjuk és megtegyük, amire tanítasz minket, amit kérsz tőlünk, és hogy megvalósulhasson köztünk a nehézségek által is a Te országod!
Adj erőt, Urunk, hogy mindenkor feltétlen bizalommal eltelve hallgassunk rád!
Üdvözlégy... Könyörülj rajtunk, Uram...

5. Cirenei Simon segít Jézusnak
Imádunk téged, Krisztus...
Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után.
Simon a munkából hazamenet találkozott a tömeggel. Kényszerítették, hogy segítsen Jézus keresztjét vinni, nehogy idő előtt meghaljon. Kezdetben csak kényszerűségből segített. De utóbb, meglátva Jézus szemében az ártatlan szenvedést, ketten közösségben vállalták az áldozatot. Felvitték a keresztet a Golgotára, hogy ott teljesedjék be a megváltásunk.
Urunk Jézus! Nemzetünk és a világ számos országának elöljárói összefogva vállukra vették a nehéz felelősséget. Nap nap után, stációról stációra haladnak, dolgoznak értünk, hogy kiváltsanak a járvány és következményei rabságából. Átérezve a nép nyomorúságát döntéseket hoznak, hogy életünk most böjtösen ugyan, de fenntartható legyen.
Áldd meg Urunk őket okossággal, bölcsességgel, alázattal, türelemmel és béketűréssel, minket pedig bizalommal irántuk!
Miatyánk... Könyörülj rajtunk, Uram...

6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Imádunk téged, Krisztus...
És íme, hordágyon férfiak hoztak egy béna embert. Megpróbálkoztak bejutni, hogy eléje tegyék, de akkora volt a tömeg, hogy nem találtak utat. Ezért a tetőn át bocsátották le ágyastul középre, Jézus elé. Hitük láttán így szólt: „Ember, bűneid bocsánatot nyertek.”
Veronika a maga egyszerű módján enyhíti Krisztus fájdalmát, és ugyanígy igyekszik néhány jóbarát segíteni a magatehetetlen béna emberen. Mivel maga erejéből nem tud eljutni Jézushoz, felkapják, és lehetetlent nem ismerve eljuttatják hozzá. Nála testi-lelki gyógyulásra talál.
Urunk Jézus! Mi is lebénultunk a kialakult helyzettől. Tanácstalanok vagyunk, hogyan tovább. Szükségünk van Veronikákra, jóbarátokra, akik segítenek, erőt adnak. Hála néked Istenünk, aki adsz önfeláldozó orvosokat, ápolókat, gondozókat, akik egészségüket nem féltve, erejüket nem kímélve dolgoznak a betegekért. Adsz lelkes, kreatív pedagógusokat, akik otthonról otthonra szeretettel nevelik, tanítják a rájuk bízott gyerekeket. Adsz kitartó testvéreket, akik mások mindennapos ellátásáról gondoskodnak.
Áldd meg Urunk őket, küldd nekik az önzetlenség, a kitartás kegyelmét, hogy végigvigyék vállalt szolgálatukat!
Üdvözlégy... Könyörülj rajtunk, Uram...

7. Jézus másodszor esik el
Imádunk téged, Krisztus...
De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék. Jaj a világnak a botrányok miatt! Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok ne forduljanak elő, mégis jaj annak, aki botrányt okoz! Jézus Krisztus második elesésével tükröt tart elénk. Már az ő korában is hitegették valótlanságokkal a kicsiket, naivakat. Ő pedig súlyos bűnnek ítéli a gyengék megtévesztését, a hazug hitegetést.
Urunk Jézus! Ezt a mostani nehéz helyzetet is sokan meglovagolják, és kihasználják mások hiszékenységét, hamis hírekkel riogatnak, pánikot keltenek szívükben. Valóban, Uram nagy kárt okoznak az emberi lelkekben ezek az alattomos híresztelések.
Adj, Urunk, józanságot, hogy elsősorban beléd vessük hitünket, itt a földön pedig azoknak higgyünk, akik valóban méltók rá, akiknek szava a Te műveidet szolgálja. Salamon király imájával könyörgünk hozzád:
„Adj tehát szolgádnak értelmes szívet, hogy megkülönböztethesse a jót meg a rosszat.”
Miatyánk... Könyörülj rajtunk, Uram...

8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
Imádunk téged, Krisztus...
Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult: „Jeruzsálem leányai – mondta nekik –, ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok.
Jézus még élete utolsó leheletével is velünk törődik. Átirányítja a figyelmet saját szenvedéséről a mi üdvösségünkre. Az édesanyákhoz szól, az ő üdvösségszerző felelősségükre hívja fel a figyelmet.
Urunk Jézus! Különleges ajándékot kaptunk most tőled. Ebben a vészterhes időben összehozod a családokat. Együtt, a Szentháromság mintájára kell megoldanunk napjaink feladatait: az Atyaistennel napi kapcsolatban biztosítani gyermekeink testi-lelki-szellemi harmóniáját és fejlődését. Sok házaspárnak most a szokottnál teljesebben kell a nap minden órájában egymásra támaszkodnia, egyetértenie, együtt döntenie és cselekednie, miközben hordozzák egymás terheit és gyöngeségeit is.
Add, Uram, kegyelmedet, hogy az édesanyák lelki kovászként működjenek otthonaikban, és a házaspárok a Szentháromság életét megjelenítő egységben éljék hivatásukat!
Üdvözlégy... Könyörülj rajtunk, Uram...

9. Jézus harmadszor esik el
Imádunk téged, Krisztus...
Fölmerült köztük a kérdés, hogy közülük ki a nagyobb. Jézus szívük gondolatainak láttán odahívott egy gyereket, maga mellé állította, s így szólt hozzájuk: „Aki befogadja ezt a gyermeket a nevemben, engem fogad be. S aki engem befogad, azt fogadja be, aki küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az az igazán nagy.”
Jézust harmadszor is földre veri emberi gondolkodásunk bűne. A tanítványok közösségében is felütötte fejét a versengés, a „ki a hatalmasabb?”, a „ki van közelebb Jézushoz?” bűnös kevélysége. Krisztus az alázatos szolgálatra inti őket, mert ez az egyetlen útja a mennyei nagyságnak.
Mai szorult helyzetünkben mi is megtapasztaljuk ezt. Némelyek ahelyett, hogy közösségben egymást szolgálnák, még mindig hataloméhségüknek engednek, és sárba tiporják éppen azokat, akik erejükön felül, alázatosan szolgálva a kicsinyeket hoznak áldozatot. Vannak, akik nem tudják, nem merik elengedni saját biztonságukat, még ha ezzel másoknak ártanak is.
Urunk Jézus! Add kegyelmedet, hogy merjünk mindent hátrahagyva benned bízni és rád hagyatkozva cselekedni!
Miatyánk... Könyörülj rajtunk, Uram...

10. Jézust megfosztják ruháitól
Imádunk téged, Krisztus...
Megszámlálhatom minden csontomat; ők néznek és bámulnak, elosztják maguk közt ruhámat, köntösömre pedig sorsot vetnek.
Jézust pőrére vetkőztetik, úgy szegezik keresztre. Függ a kereszten teljesen megalázottan, kiszolgáltatottan, világ csúfjára. A kereszt alatt nem csak a Jézust siratók állnak, hanem a nyerészkedők is. A halálraítéltnek már úgy sem kellenek ruhái. El lehet osztani. Kisorsolják, ki húzhat hasznot belőle.
Urunk Jézus! Napjaink világtragédiájából is sokan szeretnének hasznot húzni. Istent és embert nem ismerve, más baján igyekeznek meggazdagodni. Ülnek a halálraítéltek árnyékában, és szégyentelenül vitatkoznak a koncon. Te, akinek megosztoztak ruháin, jól ismered ennek elkeserítő fájdalmát.
Áraszd kegyelmedet keresztedről, hogy adakozó lelkülettel forduljunk minden embertársunk, különösen az elesettek felé, és a kölcsönös osztozás alapjára építve igyekezzünk megújítani az emberiséget!
Üdvözlégy... Könyörülj rajtunk, Uram...

11. Jézust a keresztre szegezik
Imádunk téged, Krisztus...
„Szomjazom!” „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”
Íme, Jézus kereszten mondott 7 szava közül kettő. Az Atyához fohászkodik magányában. Elkövetett bűneink elválasztják őket egymástól. Jézus teljesen elhagyatva érzi magát ég és föld között függve. Habár sokan veszik őt körül, mégis egyedül van. Egyetlen vágya isteni Atyjával találkozni, szomjazik az együttlétre. De most még ennek az egységnek érzését is el kell veszítenie, mert így lesz teljes a megtestesülés, így jut el Isten a teremtett lét legtávolabbi helyére, a Istentől magukat elhagyottnak érzőkig.
Urunk Jézus! Mi most úgy érezzük, hogy tőled elválasztva éljük napjainkat, közénk és közéd állt a járvány okozta karantén. Nem találkozhatunk veled személyesen a szentmisében, szentségi jelenlétedben. Bár sokkal több időt adsz imádságra, mégis szomjazunk utánad. Nem tudjuk, meddig lebegünk ebben a bizonytalanságban. De így értjük meg igazán ajándékaid felbecsülhetetlen értékét, és így tanulunk meg beléd, az Elhagyott Jézusba, Üdvözítőnkbe kapaszkodni.
Adj türelmet és kitartást, hogy tőled fizikailag távol, de lélekben egyesülve megmaradjunk a te szeretetedben mindörökre!
Miatyánk... Könyörülj rajtunk, Uram...

12. Jézus meghal a kereszten
Imádunk téged, Krisztus...
„Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét.
Jézus beteljesítette a róla szóló jövendöléseket, beteljesítette az Atya akaratát, beteljesítette, ami földi életének célja volt. Végtelen szenvedése, csúfos kereszthalála botrányos, igazságtalan és látszólag értelmetlen. De Isten minden szenvedésnek értelmet ad. Az Atya irgalmassága által minden szenvedésből kivirágzik a szeretet csodája.

Jézus ölelésre kitárt karja megnyitja a mennyország kapuját, feltárja nekünk
az Atya szívét, és utat nyit hozzá. Napjaink szenvedéseiből is kivirágozhat sok-sok szeretet-tapasztalat. Számtalan lélekgyümölcs érhet be az együtt töltött idő talaján. A családok együtt töltött ideje gazdagabbá válik, az Istennel töltött idő is megnövekedik. A teremtés tisztulni kezd, miként Noé idejében, az üzemek működésének, a járműveknek és az emberi tevékenység más őrült hajszáinak leállása miatt. Így kicsit máris megtapasztalhatunk valamit abból, milyen lenne, ha helyreállna az eredeti rend. És rájövünk, hogy ez csak karnyújtásnyira van.

Urunk Jézus! Most jól látjuk: csak rajtunk múlik, hogy a járvány elmúltával nem kényszerből, hanem tudatosan és életformánkat ehhez alakítva is ezt a nagyobb egységet választjuk-e Isten teremtett világával. Hogy beteljesítsük végre küldetésünket: Teremtő Atyád megbízásából „műveljük és őrizzük” azt a világot, melyet Te úgy szeretsz, hogy a kereszten életedet adtad érte.
Add kegyelmedet, hogy a „szenvedésből mi is engedelmességet tanuljunk”, felismerjük az új lehetőségeket, és éljünk velük neved nagyobb dicsőségére!
Miatyánk... Könyörülj rajtunk, Uram...

13. Jézus testét leveszik a keresztről
Imádunk téged, Krisztus...
Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

Jézus meghalt. Meghalt az Isten Fia. Ha Isten nincs, akkor semmi sincs! Édesanyja, Mária most is vele van, elvégzi a kegyelet utolsó cselekedeteit. Ölébe veszi, gyengéden átöleli, el sem akarja ereszteni. Siratja fiát, ahogy csak anya képes gyászolni gyermekét. Szíve mélyén azonban tudja, hogy nem ez az utolsó szó. Van tovább! Van feltámadás!
Urunk Jézus! Figyelmeztess minket: nekünk sem szabad kétségbe esnünk! Nem ez a járvány a világ vége.
Van tovább, van feltámadás! Te elrendezted: legyen Édesanyánk a nélkülözés idejében is. Úgy akartad, hogy bizalommal bújjunk Mária ölébe, tegyük minden bajunkat az ő kezébe, s általa a tiédbe. Add, hogy elhiggyük: minden bajunkat elvitted a sírba, hogy majd örök boldogságra támadjunk föl veled!
Üdvözlégy... Könyörülj rajtunk, Uram...

14. Jézust sírba temetik
Imádunk téged, Krisztus...
Amikor már estére járt az idő, jött egy József nevű jómódú arimateai ember, aki maga is Jézus tanítványa volt. Bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus elrendelte, hogy adják ki neki. József levette a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, s sziklába vájt új sírboltjába helyezte. A sír bejáratához nagy követ hengerített, és elment. Mária Magdolna és a másik Mária ott maradtak, leültek a sírral szemben.
Jézust bezárják a kősírba, ráhengerítik a követ, emberileg gondolkodva: se ki, se be. Három napig holtan fekszik, várja, hogy eljöjjön az ő ideje. A feltámadás, az öröm, a szabadság ideje, amikor végleg összetörnek a halál bilincsi, és ő felmehet a Mennyei Atyához.
Mi, emberek most ezt a sziklasírba zárt állapotot éljük meg. Csak a Jóisten tudja, meddig fekszünk bűneink vájta sírunkban. Nem tudhatjuk sem a napot, sem az órát. De az biztos, hogy elérkezik hozzánk is a feltámadás!
Urunk Jézus! Add meg nekünk a feltámadás örömét, a veled és testvéreinkkel való közösség boldogságát!
Miatyánk... Könyörülj rajtunk, Uram...

2020.04.05 16:22
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Élő közvetítés

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám