Isten szolgája a mártír Esterházy János gróf

Esterházy Jánosért (1901-1957), a mártírhalált halt keresztény grófért tartottak újévi szentmisét január 2-án Alsóbodokon, ahol hamvai nyugszanak.

Cebula Pawel lengyel minorita szerzetes, Esterházy János boldoggá avatási eljárásának kinevezett posztulátora, közölte, a mártírgrófot ezentúl méltán nevezhetjük Isten szolgájának, március 25-én pedig megindul Krakkóban a mártírgróf boldoggá avatási eljárása (beatificatio).
Az alsóbodoki (Szlovákia) Esterházy János Zarándokközpontközpontba érkező számos zarándok nemcsak  Isten házába jön imádkozni, hanem Esterházy gróf sírhelyénél is leróják kegyeletüket.
„János evangelista fogságban írta meg kinyilatkoztatását, az első keresztények hitvallását. Esterházy János élettörténetének legértékesebb írásait a mírovi börtönben írta meg, nem tintával, hanem a szentlélek erejével, ő Isten alázatos szolgája volt, ő volt az, aki vigasztalt, aki másokat emelt fel a fájdalomból, azokban az időkben, amikor neki lett volna a legnagyobb szüksége a támaszra.  (Ďurčo Zoltán)


Cebula Pawel tájékoztatója szerint a boldoggáavatási eljárást a kánonjog szerint annak a helynek a püspöksége kezdeményezheti, ahol az érintett született vagy meghalt. 2018. márciusában a krakkói érsek, Marek Jędraszewski bejelentette, hogy a Krakkói Főegyházmegye kész lefolytatni Esterházy János boldoggáavatási perét. Nyáron a területileg illetékes csehországi Olomouc érseke lemondott hatásköréről, és felkérte Jędraszewski érseket a további ügyintézésre. Attól kezdve, hogy késő ősszel a Szentek Ügyeinek Kongregációja kiadta a Nulla Osta jóváhagyást, Esterházy Jánost megilleti az Isten szolgája cím, valamint a hívek már kérhetik a közbenjárást.
(Forrás: ma7.sk)

2019.01.09 20:08
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Élő közvetítés

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám