Imádság betegekért

Urunk, Jézus Krisztus, Tehozzád fordulunk imádságunkkal, mert Te viselted a keresztet mindnyájunkért!

Eléd hozzuk betegeink sorsát:
    testükben és lelkükben viselt minden szenvedésüket,
    megaláztatásukat, kéréseiket, könyörgéseiket
    és soha ki nem mondott sóhajaikat.
    Neked köszönjük türelmüket és reményüket,
    hogy amint szenvedésüket Veled viselik,
    úgy feltámadásodban is részük lesz.

    Neked köszönjük imáikat,
    melyekkel mindnyájunkat egybefűznek Teveled!
    Nálad keressük a békét, amelyet emberi igyekezet meg nem adhat;
    és a boldogságot, amelynek egyedül Te vagy a forrása.
    Tehozzád emeljük szívünket,
    mert a Te közelségedben megtisztulnak
    gondolataink, értelmünk és akaratunk.

    Vezess minket Szentlelkeddel az örökkévalóság útján,
    napról napra közelebb ahhoz a célhoz,
    amelyet Atyád rendelt számunkra!
    Áldj meg és őrizz meg mindnyájunkat,
    hogy általunk és miközöttünk is épüljön a Te Országod! Ámen.

2021.10.18 14:11

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám