Húsz év gyümölcsöző bőségében…

Varga János atyának szeretettel írta és elmondta Siklós Endre a jubileumi szentmisén 2020. szeptember 6-án.

Első találkozásunk
nem felejthető perceire
az idő rárakta hordalékait
csillogó, maradandó értékeit
mindezt Budaörsön elmúlt              
húsz esztendei papi szolgálatod
gyümölcsöző bősége bizonyítja…
nem múlik el nap
hogy ne lennél velünk
gondolatban, lélekben
hogy ne imádkozz a rád bízottakért
hogy ne fohászkodj az emberért
az embertől megsebzett
pusztuló földünkért
az összmagyarság feltámadásáért
mindig azzal a szándékkal
hogy a Jóisten egyszer meghallgatja
Szent István népének könyörgését…
és mi bárhol vagyunk
járunk, kelünk
dolgozunk, pihenünk
te ott vagy mellettünk
s mint Jézus örök Igéinek
tanító apostola
zajban, csöndben egyaránt
halljuk bibliás, okos szép szavaid
ma is, holnap is
az Úr akarata, rendje szerint!

Budaörs, 2020. szeptember 6.
                             Szeretettel,
                                Siklós Bandi, Siklósné Meskó Berénke

2020.09.08 21:08
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám