Egyháztörténészek találkozója Budaörsön

Rangos eseménynek adott helyet Budaörs 2020. augusztus 7. és 8. között, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja tartotta VI. Akadémiáját városunkban.

A PostArtban megrendezett találkozót a kutatócsoport alapítója és vezetője, a városunkban élő Tusor Péter egyetemi docens, valamint Gárdonyi Máté atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép- és Újkori Egyháztörténeti Tanszékének vezetője, volt Siófok-Balatonkiliti plébános nyitotta meg.
A tudományos tanácskozás résztvevői előadásokat hallgathattak meg többek között a mohácsi csatáról, Trianon egyházkormányzati következményeiről, Mindszenty József zalaegerszegi plébánosi működéséről, a Prohászka Ottokárral kapcsolatos új kutatási eredményekről, a Kádár-rendszer egyházpolitikájáról, de akár a 16. században uralkodó I. Ferdinánd király mellett működő nunciusokról is.
A tanácskozáson többek között részt vett és/vagy előadott a Mindszenty-monográfiát megíró és városunkban élő Balogh Margit, a középkorász Szovák Kornél, a Székesfehérvári Püspöki Levéltárat vezető Mózessy Gergely vagy a Szombathelyi Püspöki Levéltárat igazgató Rétfalvi Balázs is.
A tartalmas témákat feldolgozó, jó hangulatú ülés másnap városi túrával folytatódott, amelynek keretében a konferencia résztvevői Kanász Viktor tudományos segédmunkatárs vezetésével és jómagam kalauzolásával felkeresték a Heimatmuseumot, ahol Gajdos-Frank Katalin igazgató köszöntötte a csoportot. A séta ezt követően az Ó-temetőbe ért, majd a templomban Varga János plébános atya fogadta a túrázókat. A Kálvária és a Kőhegy bemutatásával zárult a program, ahol a kápolnában Gárdonyi Máté atya tartotta a hétvégét záró szentmisét.

Grósz András

A fotókat a Kutatócsoport tagjai, valamint Ruszkai Zsófia készítették.

(Több kép ITT)

2020.08.24 16:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám