Egyek vagyunk - vers Trianonról

– Trianon ma is fáj, holnap is fog fájni a magyarnak! - Siklós Endre verse

Semmilyen hatalom
erőszak, hamisság
nem bír erőt venni rajtunk
mert köt a vérünk
szentistváni örökségünk
így vagyunk mi egyek
e szétdarabolt, felszabdalt
meggyötört  NEMZETTESTBEN

Felvidék, Kárpátalja
Erdély, Délvidék, Őrvidék
erőtlenségükben is egymásnak üzennek:
 „Egyek vagyunk
megtagadott jogainkban
megostorozott igazságainkban
megalázott, leláncolt akarásainkban
bölcső-meleg NYELVÉDESANYÁNKBAN
vihardúlt, bitorolt, kifosztott otthonainkban
sebzettségükben is életerős tájainkban
szellemi végváraink őrzőinek
sütőandrási helytállásában …
és zúdulhat ránk Káin lelkű szemfényvesztők
hamis próféták hada
hullhatnak nagyjaink sorban
vétkezni dús lakomájú asztalokhoz
soha nem ülünk, soha!

Urunk,
ha sebeinket időnként gyógyítgatnád
luciferi lelkek ránk mért
ütéseit megszelídítenéd
ha mégsem …
maradék magyarok megfogadjuk
akkor is TALPON  MARADUNK! -
mert köt a vérünk
szentistváni örökségünk
így vagyunk mi egyek
e szétdarabolt, szétszabdalt
meggyötört NEMZETTESTBEN!

Csíksomlyó, 2018. 05.

2020.06.07 20:57
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám