Egy lángot kaptál, ki ne oltsd!

Csíksomlyó a mély és megélt hit földje, ahol ősi hagyományokat őriznek. (Miguel Maury Buendía érsek, romániai pápai nuncius)

Ahogy már korábban írtuk, a 2021-es csíksomlyói pünkösdi búcsúra indultak testvéreink, a Novák házaspár Budaörsről. Tőlük kaptunk szép képanyagot az átélt élményekről.

Pénteken sorban érkeztek a zarándokok és hozták azok imáit, imaszalagjait, akik -  a járvány miatti korlátozás miatt - nem tudtak személyesen eljönni Csíksomlyóra. Köztük volt Molnár Levente operaénekes is, aki programjait lemondva gyalogosan tette meg a Máriapócs és Csíksomlyó közötti zarándokút egyes szakaszait. Édesanyjával együtt adta át az imaszalagokat Urbán Erik ferences elöljárónak.

A szombati ünnepi szentmisén Urbán Erik atya, az erdélyi ferences rendtartomány elöljárója így köszöntötte a megjelenteket:

„A pünkösdszombati fogadalmi búcsú éppen a gyökérerősítést szorgalmazza, megerősítve abban, hogy a becsületünk, a kimondott szavaink és a tetteink egységet alkossanak. Jelenlétünk az oltár körül élő hitünk, hűségünk jele. Bár fizikailag távolságot kell tartanunk, a tekintetünk, a mosolyunk, a közös ima egységet teremt közöttünk. Isten és a zarándoktárs iránt nyitott szívvel, egymás iránti felelősséggel végigjárva zarándoklatunkat megelevenedik kapcsolatunk vallási, nemzeti és családi gyökereinkkel, amelyekből táplálkozunk és növekszünk.”

Salamon József gyimesbükki plébános, a búcsú szónoka, több fontos dologra figyelmeztetett. „A Lelket ki ne oltsátok! Egy lángot kaptál, ki nem oltsd, add tovább, őseink hitéből, hagyományaiból értékeiből táplálkozva… Csíksomlyó népéhez tartozni azt jelenti: mindenki ide tartozik, akinek fontos a csíksomlyói Mária jelenléte, oltalma, támogatása, aki igazi édesanyának érezte és érzi.” Itt valóban „a Magasságbeli ereje borít be árnyékával” (Lk 1,26). A Lélek, aki a teremtéskor ott volt, aki a prófétáknak erőt adott, aki tanúságot tett Jézus mellett a Jordán partján; aki Máriát beborította; aki a magyarok körében a szentséget hitelesítette, itt, vidékünkön szentséget teremtett, és magyar szentjeink ezzel dicsőséget hoztak népünkre.

(A magyarkurir teljes beszámolója ITT olvasható)

Képgalériánkat ITT találják!

2021.05.22 16:53
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám