Az Ibériai-félsziget magyar szentje, Portugáliai Szent Erzsébet (Izabella)

A békét teremtő szent (1277-1336) emléknapját, aki II. András királyunk dédunokája volt, július 4-én tartjuk.

Portugáliai Szent Erzsébet (1277-1336) Európa egyik leghíresebb női ideáljának, Árpád-házi Szent Erzsébetnek másodunokahúga volt, még nevét is az ő emlékére kapta, bár a helyiek inkább Izabellának ismerik.

Tizenkét éves volt, amikor férjhez adták Déneshez, Portugália királyához. Két gyermekük született: Alfonz, aki trónörökös lett, és Konstanza, akit később IV. Ferdinánd, Kasztília királya vett feleségül.

Dénes nem volt mintaférj, felesége mellett is kicsapongó életet élt. Erzsébet alázatos szívvel tűrte férje mulatozásait és folyamatosan imádkozott férje megtéréséért, sőt odáig is elment jóságában, hogy a király törvénytelen gyermekeit is szeretettel felnevelte. Akkor sem mondott le férjéről, amikor egyszer Dénes egy távoli faluba száműzte. A magyar királyi sarj sohasem feledkezett meg a keresztényi szeretetről, életének legnehezebb napjaiban is betegeket gondozott, szegényeket ruházott, táplálta őket, gyakran szegény lányokat házasított ki, csakhogy megvédje őket. Élete példáján át a jámborság és az emberszeretet mintaképe lett.

Példamutató élete végül férjére is jó hatást gyakorolt, és Erzsébet miatt Dénes annyira megváltozott, hogy végül a nép "igazságosnak" nevezte el. A halálos ágyán a király magához rendelte feleségét, hogy megbánja az ellene elkövetett súlyos bűnöket. 

Özvegyen maradva Erzsébet teljesen az irgalmasság cselekedeteinek szentelte életét. Vagyonát és ékszereit eladta, és az árát szétosztotta a szegények és a kolostorok között. Magára öltötte a ferences harmadrendiek ruháját, és zarándoklatokra indult. Gyalog ment el Szent Jakab sírjához, Compostellába, majd visszavonult Coimbrába, az általa alapított klarissza kolostorba. Fogadalmat csak a halálos ágyán tett, hogy a jótékonyságban ne akadályozza a szegénységi fogadalom.

Sírjánál folyamatosak voltak a csodás gyógyulások. Nyughelyéhez halála után zarándokok ezrei inultak, akik csodás gyógyulásokról számoltak be. 1612-ben sírját felbontották és testét teljes épségben találták. 1625-ben avatta szentté VIII. Orbán pápa.
Ünnepét még ebben az évben felvették a római naptárba, július 4-re.

(Több forrásból)

2020.06.30 12:42
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám