A meghiúsult PASSIÓ2020 keresztútja

Nagy bánatunkra nem tudjuk megtartani az április 4-re tervezett előadásokat. Kaptunk azonban a szervezőktől egy aktuális keresztúti imádságot, átnyújtjuk:

1.Az ítélet

A szív bölcsességét kérem azoknak, akiknek vállán a döntéshozatal terhe nyugszik.

2. Keresztvétel

Vállamra veszem a közösség, a Világ keresztjét. Vállalom a felelősséget belőle, részemért.

3. Az első elesés

Felsegítem azt, aki elbukik. Kezemet nyújtom minden földön fekvő felé.

4. Találkozás édesanyával

Szeretettel fordulok szüleimhez, nagyszüleimhez, a környezetemben élő idősekhez. Felajánlom segítségemet minden kérésükre.

5. A kereszt átvétele

Odalépek a mellé, aki saját keresztjét nem bírja és a sajátom vitele mellett segítem őt.

6. A kendő

Szeretetem küldöm azoknak az orvosoknak, ápolóknak, akik a betegek gyógyulásáért küzdenek.

7. A második elesés

Nem ítélem el azokat, akik szerintem nem megfelelő döntéseket hoznak. Mindannyiunk első találkozása ezzel a kereszttel. Tanácsod adok, ha kérnek.

8. Az asszonyok

Szeretetemet küldöm azoknak a családoknak, akik most otthon töltik mindennapjaikat. Szeretetem küldöm mindazoknak, akik munkájukkal továbbra is szolgálatban állnak.  

 9. A harmadik elesés

Bátorítom azokat, akik munka nélkül maradnak. Gondolkodom, hogyan segíthetnénk egymáson.

10. Megfosztás a ruháktól

Megfosztom magam minden olyan tulajdonomtól, amelyet felajánlhatok azoknak, akik szükséget szenvednek.

11. Keresztrefeszítés

Átérzem azoknak a fájdalmát, akiket megsebzett a betegség. Gondolatban, szeretetemmel velük vagyok.

12. Kereszthalál

Imát mondok azokért, akik meghalnak fájdalmaik keresztjén.

13. Levétel a keresztről

Szeretetemet küldöm a hozzátartozóknak, családtagoknak, akiknek rokonai betegségben szenvednek.

14. Sírbatétel

Istenem, Jézusunknak megadtad a feltámadás kegyelmét. Mindannyiunkat ölelj át atyai szerető karjaiddal, s óvj meg minket!

(Kép: Budaörsi Passió 2012)

2020.03.30 09:11
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Élő közvetítés

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám