A hallgató szerzetesek Magyarországon

A karthauzi rend alapítója, Brúnó (1030-1101), korának legmagasabb szintű műveltségének birtokában volt, ám a szemlélődő életet mindennél többre tartotta. Hány kolostora volt a rendnek a középkori Magyarországon?

A XI. századi alapítású karthauzi rend a középkori Magyarországon négy kolostorban tevékenykedett. Magyarországon az első kolostort IV. Béla király (ur. 1235-70) 1238-ban Ercsiben létesítette, ezt 1241-ben a tatárok elpusztították. 1299-ben Menedékszirten (Menedékkő, Szepes vm.), 1346-ben Lövöldön (Városlőd, Bakony), 1319-ben Lehnicen (a Dunajec folyó mellett), 1332-ben Felsőtárkányban (Heves vm.) alapítottak kolostorokat.

A Nagy Lajos király által alapított löwöldi kolostor a magyar karthauziak legerősebb bástyája volt. A hatalmas területen fekvő kolostorváros a XV. század végéig folyamatosan épült. Legjellemzőbb vonása a központi helyen álló templom, a kettős szerzetesi kerengő és minden remete számára egy-egy cella. Könyvtárépület, kódexmásoló és könyvkötő műhely is működött a kolostorban. A kolostort a törökök 1554-ben elpusztították. A faragott kövek egy része az 1700-as évek derekán templom építéséhez és más helyi építkezések anyagául szolgált. A plébánia lépcsőfeljáratánál a falba épített kő a szerzetesek hallgatására utaló, egymással szemben úszó két halat ábrázol.

Az 1994-2000 között zajlott régészeti kutatások feltárták a templom falazatát és környékét. A kutatás végeztével a feltárt falakat visszatemették. A kolostor és szellemisége országosan is egyedülálló történelmi, régészeti, kultúrtörténeti értéket képvisel.

A karthauziak címere földgolyón álló kereszt, melyet az első 7 remetére emlékeztető 7 csillag vesz körül félkörben, alatta a földgolyót a Stat crux dum volvitur orbis ('a Kereszt áll, miközben forog a Föld') jelmondat övezi.

A rendalapító tiszteletét X. Leó hagyta jóvá 1514. július 19-én, majd XV. Gergely vette fel ünnepét a római naptárba 1623-ban október 6-i dátummal.

(Források: lexikon.katolikus.hu, ertektar.vpmegye.hu, magyarkurir.hu)

A "Vörös kolostor", Alsólehnic (ma Szlovákia).

2020.10.05 14:14
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám