A 40 éve megválasztott szent pápa szent szülei I. rész

Ki volt Emilia és Karol Wojtyla, akik felnevelték a jövő pápáját és szentjét? Vajon Szent II. János Pál szüleit is oltárra emelik majd? Ennek lehetőségéről beszélt Dziwisz érsek júliusban.

Maga II. János Pál, amikor 1999-ben Wadowicébe (szülővárosába) látogatott, kifejezte háláját az Isteni Gondviselés iránt, hogy szüleitől megkapta az élet ajándékát, a meleg családi fészket, a közelállók szeretetét, amely a biztonság és erő érzésével töltötte el.


Emilia és Karol Wojtyla 1906. óta voltak házasok. Esküvőjük a krakkói Szent Péter és Pál Apostol  templomban volt a Grodzka utcában. Ezt nem régen megtalált dokumentumok is igazolják. Esküvő után néhány évig Krakkóban laktak, ezután költöztek Wadowicébe, ahol id. Karol Wojtyla ezrede állomásozott. Ott dolgozott tiszthelyettesként különböző irodai feladatokat végezve.
Wadowicében a pápa szülei szokásos, mégis különleges otthont hoztak létre. Béreltek lakást – először a Lwowi utcában, majd a piactéren fekvő épületben, a Templom utcánál. Ott született 1920-ban és nevelkedett a leendő pápa. „Amikor kinéztem az ablakon – emlékezett vissza a Szentatya – láttam a templom falán a napórát és a feliratot: Az idő elszalad, vár az örökkévalóság (lengyelül: Czas ucieka, wiecznosc czeka). Ezt az órát látta édesanyja is, amikor megszülte.

Az édesanyáról

Élet abortusz helyett
II. János Pál szinte egyáltalán nem emlékezett édesanyjára. Így írt „Ajándék és titok” c. könyvében: „ Anyámat még az első szentáldozásom előtt vesztettem el 9 éves koromban és ezért kevéssé emlékszem rá.” Mégis nagyon nagy hálát érzett iránta. „Azért élek a világon, mert volt ő, aki ezzel az élettel megajándékozott.” Megszülte őt annak ellenére, hogy a terhesség komolyan veszélyeztetett volt és az orvos abortuszt javasolt. Azt mondta, hogyha csoda is történne és a gyerek megszületik, az anya biztosan nem éli túl a szülést.
Karol Wojtyla furcsa körülmények között jött a világra. 1920. május 18-a volt. Közeledett délután 5 óra. A házuk mellett álló templomban megszólaltak a harangok és ezután felcsendült a Legszentebb Szűz Mária loretói litániája. A város lakói résztvettek a májusi imádságon. A kezdő ének hangjai behallatszottak a nyitott ablakon és ebben a pillanatban megszületett a Wojtyla család legifjabb tagja. Egészségesen – és az édesanya is túlélte a szülést. Úgy, mintha valaki segített volna „fentről”. Évekkel később egyéb dolgok is kiderültek. A Szentatya egyszer elmesélte a születésnapján az egyik olasz plébánián:  „Délután 5 és 6 óra között születtem, vagyis ugyanabban az órában, amikor 58 évvel később pápává választottak.”

Emilia hősies döntése, hogy élete kockáztatásával is megszüli gyermekét, rajta hagyta a bélyegét fia életén. Annál is inkább, mert a pápa pontosan tudta ezt. Renzo Allegri olasz újságíró „A pápa két anyja” c. könyvében úgy vélekedik, hogy II. János Pál szimbolikusan szentté avatta édesanyját, amikor oltárra emelte Joanna Beretta Mollát: „Mindkét asszony nagy szülői drámát élt át. Választaniuk kellett a saját életük és a gyermekük élete között, akiket a szívük alatt hordoztak. És mindketten a gyerek érdekét nézték, feláldozva saját létezésüket. Az ilyen anyák hősök, mártírok, szentek.."   Bár II. János Pál ezt nyíltan nem mondta ki, meg volt győződve róla, hogy az ő édesanyja szent. Szent a házaséletben és a családi életben, szent mártír…

„Anyámtól tanultam meg a szenvedést…”
Emilia Wojtyla, szül. Kaczorowska (1884) városi, meglehetősen gazdag családból származott. Krakkóban született majd nővérekhez járt egy olyan lányiskolába, ahol a tehetősebb leányok sokoldalú képzést kaptak. Idegen nyelveket sajátított el, pl. franciát és németet, zongorázott, tanult kalligráfiát, művészi varrást, jómodort. A költészet iránti szeretetét Emilia később fiának is átadta. Ugyanígy a családjának fontos értékrendet is.


A legtöbb idejét a kis Karolnak szentelte, akit így becézett: Lolus. Úgy örült neki, ahogyan csak tudott. Az egyik szomszéd így emlékezett később: „Úgy ugrált körülötte, mint egy kis herceg körül”. Szünet nélkül altatgatta a bölcsőben vagy hordozta a pólyában. Amikor nagyobb lett, vitte a wadowicei búcsúkba, vásárokba, sétált vele a városban idősebb fiával, Edmunddal együtt. A kis Karolt édesanyja tanította meg keresztet vetni, az előszoba falán szenteltvíztartó függött, amiből a kilépőknek szenteltvizet kellett magukra hinteni elmenetelkor.
Amikor azonban fia az elsőáldozásra készült, ő már nagyon beteg volt. Valószínűleg reumában és szívbajban szenvedett. Lábai gyengék voltak, évekig ágyban kellett feküdnie. Szörnyen szenvedett, de nem panaszkodott a sorsára. A pápa évek múlva azt mondta: „A szenvedést anyámtól tanultam meg.”

Folytatjuk...

(Forrás: Sieci, Swieci rodzice swietego papieza, Milena Kindziuk)

A képen: A szülők szobra a zarándokház előtt Jasna Górán (Czestochowa)

2018.11.18 18:04
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám

Élünk újság - 60. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám