1938. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten

Május 25-én, szerdán az előző napok zord, esős időjével szemben délután már ragyogó verőfényben igyekeztek több százezren a Hősök terére, ahol a monumentális oltár állt.

A hívek a téren és a városligeti tóban kialakított térségben helyezkedtek el. Pacelli bíboros beszédében hangsúlyozta a következőket: „Az istentagadás és istengyűlölet apostolai hiába száműzik Krisztus művét, sőt nevét is, hiába számkivetik az államból a hitvallókat, mint az állam ellenségeit; a gyújtogatók hiába gyalázzák meg és hamvasztják el a templomokat és kápolnákat, és fosztják meg a szentségi Jézust kőhajlékaitól; egy földi evangélium hírnökei hiába kényszerítik népeikre egy nem tudni milyen kereszténység alakját, amelynek semmi köze a történelmi Krisztushoz, a szentségi Krisztushoz, sem azokhoz az alapvető igazságokhoz, amelyet a földre szállott Isten nyilatkoztatott ki nekünk. Aki hű akar maradni az igazi Krisztushoz, parancsoló és sürgős feladatnak fogja látni a hitet, annak nyilvános megvallását.”
(Forrás: Communio. Nemzetközi Katolikus Folyóirat, XXVI. évf. 2018/1-2.)
Kép: Új Idők

2018.10.30 09:41
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám

Élünk újság - 60. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám