Vakcinát mindenkinek. 20 megjegyzés egy igazságosabb és egészségesebb világért.

A Ferenc pápa által létrehozott Covid-19 Vatikáni Bizottság, együttműködésben az Élet Pápai Akadémiájával, dokumentumot adott ki a jelenlegi helyzetről, a vakcinákról és az irányelvekről.

(A teljes dokumentum ITT olvasható!)

Tartalom
A) A jelenlegi helyzet
B) A vakcinákról
C) Irányelvek a Covid-19 Vatikáni Bizottság számára

A. A jelenlegi helyzet

A Covid-19 világjárvány egyre erősít három egyidejű és egymással összefüggő fenyegetést egészségügyi, gazdasági és ökológiai-társadalmi téren, melyeknek súlyos következményei vannak a legszegényebb és legsebezhetőbb embertársainkra nézve.

Miközben úton vagyunk a jó újrakezdés felé, gondoskodnunk kell arról, hogy a válságok közvetlen kezelése alapvető lépéseket jelentsen egy igazságosabb, befogadó és integráló rendszerű társadalom felé.

Ahhoz, hogy globális és újjáalkotó „gyógyításról” lehessen szó, a pandémiára adandó közvetlenül szükséges választ úgy kell megkezdeni, hogy észben tartjuk hosszú távú következményeit is...

B. A vakcinákról

Alapelvek és alapvető értékek

1. Ferenc pápa különböző alkalmakkor megerősítette azt a követelményt, hogy a hamarosan elkészülő anti-Covid-19 vakcinák, minden „gyógyászati kirekesztést” kizárva, mindenki számára rendelkezésre álljanak és elérhetőek legyenek: „ha megvan a lehetőség egy betegség gyógyszeres gyógyítására, azt mindenki számára elérhetővé kell tenni, különben igazságtalanságot követünk el.” ...

13. A vakcinával való oltás elfogadásának erkölcsi felelősségével kapcsolatban (a fentebbi, 3. pontban mondottak alapján is) meg kell ismételnünk, hogy ez mennyire magában foglalja a személyes- és köz-egészségügy kapcsolatát is, és megmutatja szoros összefüggésüket.

Ezen összefüggés fényében fontosnak tartjuk, hogy az emberek ezt fontos felelős döntésnek tekintsék, mert a vakcina elutasítása veszedelmet jelenthet mások számára is...

C. Irányvonalak a Covid-19 Vatikáni Bizottság számára

20. Hatodik célkitűzés: Az Egyház a „világ gyógyításának” szolgálatában

Kifejezett és érthető példákat kell adni többek között azzal, hogy hozzájárul a vakcinák és gyógymódok méltányos elosztása céljának eléréséhez.

Szükséges teendők:

Kreatívan kell megszólaltatni az Egyház hangját az egész világon, azért, hogy elmondjuk, buzdítsunk, és hozzájáruljunk annak biztosításához, hogy a vakcinák és a minőségi kezelések egész emberi családunk, különösen a legsebezhetőbbek számára hozzáférhetőek legyenek.
Az Egyház sokféleképpen tud segíteni a Püspöki Konferenciák, az egészségügyi és nevelői hálózatok (iskolák és egyetemek), a szegényeket szolgáló sokféle egyházi szervezet, szerzetesrendek, stb. által.

Meg kell becsülni az olyan csoportoknak szóló adományokat, amelyek azért fáradoznak, hogy a legrászorultabbakhoz is eljussanak a vakcinák és a kezelések.

(Forrás: magyarkurir.hu)

2021.01.07 13:49
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám