„Traditionis custodes” – Ferenc pápa újraszabályozta a régi rítus használatát

Ilyen címmel jelent meg a magyarkurir cikke nem régen. Mit értsünk ezalatt? Megkérdeztük Márió atyát.

Összefoglaljuk válaszát:
Plébániánkat nem érinti a rendelkezés egyáltalán semmiféle módon. Azt a tradicionalista szakadárok ellen hozta a pápa, akik hála Istennek nálunk nagyon kevesen vannak, Budaörsön csak néhány fő szimpatizál velük. A bugyuta, illetve tendenciózus sajtóbeli interpretációk közül legfőképp azt a tévedést érdemes tisztázni, hogy NEM a "latin nyelvű misézést" korlátozza a rendelkezés – a nyelv tulajdonképpen teljesen irreleváns, tehát így semmilyen más nyelvű misézéssel sincs még csak párhuzama sem –, hanem az 1972 óta érvényes liturgia bevezetése ELŐTTI, ún. tridenti rítus szerintit, azaz az ún. "háttalmisézést" – de ez sem egészen pontos meghatározás, mert valójában a jelenlegi liturgiát is lehet a népnek háttal, az oltár felé fordulva végezni –, és azt sem a liturgia iránt ilyen vagy olyan érzelmek miatt korlátozta, hanem mert azt mint ügyet "zászlóra tűzve", annak örvén, egy liturgikus szempontból hozott rendelkezéssel visszaélve próbálnak némelyek az Egyházban a II. Vatikáni Zsinat érvényét és a Pápa legitimitását – VI. Pál óta minden pápáét! – tagadó szakadár mozgalmat szervezni.

Köszönjük a tájékoztatást, Márió atya!

Az apostoli levél teljes fordításban

Ferenc pápa kísérőlevele (magyarázata)

Kiegészítő magyarázat a tridenti liturgiáról, írta Tomka Ferenc atya

2021.07.22 09:28
Liturgia - honlap naptár
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám