Tájékoztatás a Székesfehérvári Egyházmegye programjairól

A kormány legutóbbi járványügyi rendelkezései alapján (gyülekezési tilalom) az Egyházmegyei Hivatal augusztus 15-ig töröl minden központi, egyházmegyei programot.

Az Egyházmegyei Hivatal nem lát lehetőséget arra, hogy a plébániák a bérmálkozókat fel tudják készíteni a bérmálkozásra, és a bérmálás szentségének ünnepélyes (szentmise keretében) kiszolgáltatását sem tudjuk megtartani.

Áldozócsütörtökön (május 21.) kérjük, hogy az egyházmegye hívei családjuk körében tartsák meg 17-19 óra között az egyházmegye közös (szentség)imádását. Kérjük, hogy ahol lehetőség van, a Plébános atyák, ill világi munkatársaik online vezessék, segítsék a szentségimádást, közös imádságot.

A gyülekezést tiltó szabály nem teszi lehetővé hagyományos, nagyobb létszámú programjaink megtartását sem (Bogner Mária Margit emlékmise, Hősök-napi emlékmise, Egyházmegyei Nap, Máriaremetei zarándoklat, Úrnapja, Hitoktatók és világi lelkipásztori munkatársak lelkigyakorlata, Ébresztő Ifjúsági Fesztivál, Vértessomlói búcsú, Családtábor.)

Az egyházmegye úgy döntött, hogy a kialakult bizonytalan helyzetre való tekintettel ebben az évben nem rendezi meg a Kortárs Gyűjtemény kiállítását sem.

Az egyházmegye a fenti elmaradó programok szervezési és lebonyolítási kiadásait átcsoportosítja a járványügy miatti nehézségek enyhítésére.

A papszentelés tekintetében egyeztetés folyik; mikor, milyen körülmények között történjen a szentelés, figyelembe véve a személyes és lelkipásztori szempontokat is.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye/Magyar Kurír

2020.05.05 09:11
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám