Szeretett ministrálni

Lolek szeretett a wadowicei templomban szolgálni a szentmisén. Ehhez nagyon korán kellett felkelnie: a reggeli 6 órás szentmisén ministrált, hogy ne késsen el az iskolából.

A templom közel volt otthonához, az utca másik oldalán. Csak ki kellett menni a házból, amikor a sekrestyés csengetett 5 perccel 6 óra előtt. Akkor gyorsan felvette az iskolai egyenruháját és kettesével szedve a lépcsőket, leszaladt az utcára. Gyorsan megkerülte a templomot és már bent is volt a sekrestyében. A sekrestyés kicsit morgott, hogy „éppen ideje”… De csak azért, hogy mondjon valamit, mert tulajdonképpen örült, hogy Lolek ott volt. Megigazította a ministránsruhát, kezébe adta a misekönyvet és bemehetett az oltárhoz, amikor az óra hatot ütött... (Forrás: Ks. M. Malinski: Najchętniej grał na bramce, 1985)

(Karol Józef Wojtyla az atya jobb oldalán ül a képen.)

100 éve született Szent II. János Pál.

2020.05.16 21:00
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Élő közvetítés

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám