Szent II. János Pál pápa „Önéletrajza”

Szent lengyel pápánk soha nem írt önéletrajzot, de beszédeiben, írásaiban, interjúiban gyakran idézte fel életének fontosabb eseményeit.

Több film is készült életéről, annak eseményeiről, így sokat tudunk a nehéz, fájdalmakkal teli történelmi korszakról, szülőföldjéről és arról, milyen út vezetett Rómába, a pápai trónusig. Pápaságát pedig nyilvános események, utazások, enciklikák sokasága kísérte.

Ez év tavaszán, századik születésnapján, a világjárvány sajnos meghiúsítja az emlékező, tisztelgő eseményeket úgy külföldön, mint Magyarországon - sőt Budaörsön is.
Kis kárpótlásként az Új Ember Kiadványok sorozatban nemrégen megjelent a krakkói Jagelló Egyetem adjunktusának, Justyna Kiliańczy-Zięba könyvének magyar fordítása, melyhez Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke írt ajánlást.
(A könyv megrendelhető: a https://bolt.ujember.hu/ weboldalon)

Néhány részlet az ajánló sorokból:

"A sokak által szeretett és ismert személyekről szívesen olvasunk olyan írásokat, amelyek még inkább betekintést adnak az életükbe, személyiségük sajátos vonásaiba.

Biztosan állíthatjuk, hogy a XX. és a XXI. század fordulóján Szent II. János Pál pápa e példaadó személyiségek közé tartozik. Még a nem hívők is – különösen így néhány évvel a halála után – elismerőleg szólnak róla. A hívők pedig sokan még ma is elragadtatással említik életének számos cselekedetét és jellemvonásait. Érthető módon, hiszen ő sokak számára – különösen a hosszú pápai szolgálata alapján – a PÁPA, csupa nagybetűvel írva. De munkásságával és egész életével is kiérdemelte ezt az elismerést.

Azoknak, akik ismerték a pápát, jó lesz újraolvasniuk néhány fontos üzenetét, azoknak pedig, akik már nem ismerhették, a felfedezés örömét tudja nyújtani ez a könyv.
Pápai szolgálatának kezdetétől fogva az egész Egyházban, az egész világban tudott gondolkodni és cselekedni, ezért senki nem vonhatta felelősségre a tagadhatatlanul élete végéig megmaradó patriotizmusáért. Ez folyton tetten érhető mind írásos, mind szóbeli megnyilatkozásaiban. S mégis minden nemzetiségű hívő a saját pápájának érezhette őt. A 104 külföldi és 170 olaszországi utazása is ezt igazolja.

Isten irgalmas szeretete számára annyira meghatározó felismerés és életének olyan fontos része volt, hogy annak mélyebb megértésére egy külön ünnepet rendelt az egész Egyház számára. A krakkói Irgalmasság bazilikájának megépítésével pedig egy olyan zarándokhelyet adott a világnak, ahol mindenki közelebb kerülhet Isten irgalmas szeretetének megismeréséhez és megtapasztalásához.

Bármerre járunk a világban, sokfelé találkozunk egy-egy utca, tér vagy intézmény nevével, amely Szent II. János Pál pápának állít emléket. Mindez azt mutatja, hogy sokan gondolják úgy, ez a pápa meghatározó személyisége volt nemcsak a Katolikus Egyháznak, hanem az egész emberiség történelmének. S ez nem túlzás!"

(Első kép: II. János Pál pápa Centrum altemploma, Krakkó - második kép: Irgalmasság Bazilika, Krakkó)

(Teljes cikk: magyarkurir.hu)

2020.04.18 16:56
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám