Szent Fausztina nővér liturgikus ünnepet kapott

Ferenc pápa határozata alapján minden év október 5-e az Isteni Irgalmasság nagy hirdetője, a lengyel Szent Fausztina nővér ünnepe lesz a liturgikus római naptárban.

Ferenc pápának az erről szóló határozatát május 18-án, Szent II. János Pál pápa születésének centenáriumán hozták nyilvánosságra.

Szent II. János Pál pápa az isteni irgalmasság nagy hirdetője és Fausztina nővér tisztelője volt. Az új liturgikus ünneplésnek saját miseszövegei és saját zsolozsmája is lesz. A Szentatya határozatát az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció tette közzé.

Az új ünnep – a kongregáció dekrétuma szerint – minden katolikus naptárba bekerül; a miseszövegek és a zsolozsma – a szövegek véglegesítését követően, miután a fordítások elkészülnek, az illetékes kongregáció azokat jóváhagyja – az egyes püspöki konferenciák gondozásában jelennek meg.

(Forrás: magyarkurir.hu)

Szent Fausztina nővér rózsafűzér-imádságából:

Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak
Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, - engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért - irgalmazz nekünk és az egész világnak!
Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, - irgalmazz nekünk és az egész világnak!
Ámen.

(Kép: Szent Fausztina múzeuma Krakkó, Lagiewniki)

2020.05.21 17:20
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Élő közvetítés

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám