Pünkösdhétfőn Máriát az egyház anyjaként ünnepeljük

Ferenc pápa rendelete szerint ezentúl pünkösdhétfőn Szűz Máriát ünnepeljük. Először 2018. május 21-én lesz Mária emléknapja az egyház anyjaként.

A liturgikus emléknap, amely a római szertartás számára érvényes és kötelező, 2018-ban május 21-én lesz esedékes.


A Szentszék március 3-án tette közzé az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció erről szóló dekrétumát. Ferenc pápa döntésének megfelelően a kongregáció elrendelte a Boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja emléknapjának beiktatását a Római Általános Kalendáriumba.

A dekrétum rámutat Mária spirituális anyaságának jelentőségére, amely kezdetektől fogva jelen volt az egyház életében. Az anya, aki a kereszt mellett állt (vö. Jn 19,25), elfogadta a Fiú szeretet-végrendeletét és a szeretett tanítvány személyén keresztül minden embert, mint olyan gyermeket fogadott be, akiket újjá kell teremteni az isteni életre. Mária ekkor szeretettel teljes dajkája lett az egyháznak, amelyet Krisztus, kiadva Lelkét, a kereszten hozott létre. Krisztus ugyanakkor a szeretett tanítványban minden tanítványt kiválasztott, hogy anyját gyermeki szeretettel fogadják be.

VI. Pál pápa nyilvánította ki, hogy Mária „az egyház anyja”.
Szent II. János Pál akaratából 1980 óta a Lorétói litániában a Szűzanyát, mint az egyház anyját tiszteljük. Most Mária, az egyház anyja ünnepe egyetemes és kötelező lesz az egész római szertartású egyházban.
Ha növekedni akarunk Isten szeretetében, akkor életünket hozzá kell kapcsolnunk a három misztériumhoz: a kereszthez, a szentostyához és Szűz Máriához, a Megváltó és a megváltottak anyjához.

Idén május 21-én tartjuk Mária, az egyház anyja ünnepét.
Az emléknapot beiktatják minden naptárba és liturgikus könyvbe. A latin szövegeket már hozzácsatolták a dokumentumhoz, a fordításokat az egyes nemzeti püspöki konferenciák végzik el.
(Forrás: magyarkurir.hu)

- A képen a budaörsi katolikus templom egyik Mária-szobra.

2018.03.13 20:14
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
06:00
07:30
09:00
10:30
17:00
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám