Pappá lenni

Karol, akit kiskorában Loleknek becéztek, mire elérte 18. évét, tragikus veszteségek álltak mögötte: 9 éves korában elvesztette édesanyját, 12 éves korában pedig orvosbátyját. A Wadowicében sikeresen letett érettségi vizsga után édesapjával Krakkóba költöztek, hiszen Karol a híres Jagelló Egyetem bölcsészkarán tanult tovább, lengyel nyelv és irodalom szakon.

Az első év remekül sikerült, úgy tűnt, hogy lelkes társaival folytathatja a színészkedést is, amit már Wadowicében elkezdett. Hiszen ez volt nagy álma, hogy színész legyen! A történelem azonban, Hitler és német csapatai képében, közbeszólt: 1939. szeptember 1-én a német csapatok hadüzenet nélkül, váratlanul megtámadták Lengyelországot – ezt pedig Sztálin szovjet csapatai követték, keleti oldalról, szeptember 17-én. Karol hazája tragédiák, szörnyűségek és a kilátástalanság színtere lett.

Ő azonban nem adta fel. Gondolta, önállóan folytatja tanulmányait – hiszen az egyetemet (az összes középiskolával együtt) bezárták.  A wadowicei rendező,  Kotlarczyk professzor is Krakkóba költözött és az összegyűjtött fiatal társasággal titokban rendezett találkozókat, ahol irodalomról, színházról és sok egyéb másról beszélgettek – sőt, még színházi előadásra is készültek.

De Karolnak volt nehezebb feladata is: egy kőfejtőben kemény fizikai munkát végzett, emellett ellátta beteg édesapját, aki egyedül várta őt otthon egész nap. 1941-ben ennek is végeszakadt: az édesapa, Karol Wojtyla, aki aktív éveiben a lengyel hadseregben szolgált, 1941-ben örökre elvált fiától. Karol család nélkül maradt. (a ford.)

Barátai tartották benne a lelket. Egyszer a templomban, ahová gyakran betért, megszólította őt a mosolygós, nyugodt hangú Jan Tyranowski:
-    Gyakran látom önt a szentmisén, gyakran látom önt imádság közben. Szeretnék önnek valamit javasolni.
-    Hallgatom.
-    Szeretne tagja lenni az Élő Rózsafűzér társaságnak?
-    Kik vesznek részt benne?
-    A plébániánk fiataljai. Egyszer találkoznánk egy hónapban. Egyetlen követelmény egy tized rózsafűzér elmondása naponta. Rendben?
-    Szívesen. Megvan már a többi tizennégy is?
-    Még nincs, de úgy gondolom, hamarosan meglesz. Meghívom önt hozzám, itt lakom a közelben.

Így kezdődött. Ettől kezdve hetente egyszer egy órán keresztül beszélgetnek. Beszélnek Istenről, az imádságról, a munkáról, tudományról, a hétköznapokról, a pihenésről. Hogy lehet legjobban kihasználni az időt, hogy minden beleférjen egy napba: munka, pihenés, tanulmányok, de a takarítás, testnevelés és az imádság is. Hogy lehet a legintenzívebben felhasználni minden percet, hogy a legjobban szolgáljuk embertársainkat - hogy legyen idő szentmisére, a Szentírás olvasására, lelki olvasmányokra. Tyranowski úr, az önmagát is állandóan képző, világi hívő keresztény, aki a szalézi atyák megbízásából vezette az Élő Rózsafűzért, a legegyszerűbb könyvekkel kezdi. Hamarosan rájön, hogy Karol milyen intelligens és mély gondolkozású, ezért a katolikus írók egyre nehezebb könyveit adja neki elolvasásra. Nemsokára úgy dönt, megismerteti őt a legmagasabb színvonalú, legnehezebb anyaggal: Keresztes Szent János, Avilai Szent Teréz elmélkedéseivel.  Karol pedig olvassa. Tanulja, hogyan lehet Istent egyre jobban szeretni és hogy lehet Őt jobban megismerni – hogy lehet jobban imádkozni, egyre jobban szolgálni az embereket, értékesebben élni.
Ilyen találkozók nemcsak vele vannak, hanem tizenötük mindegyikével, akik az Élő Rózsafűzér tagjai. Egyre több ember van Tyranowski úr körül. Végül már nem győzi egyedül, nem tud mindenkivel kellő időt tölteni. Azt mondja a fiataloknak:
-    Már fel vagytok készülve az apostoli munkára, itt az ideje, hogy foglalkozzatok a fiatalabbakkal. Mindenki gyűjtsön maga köré 15 fiatal srácot és foglalkozzatok velük úgy, ahogy én foglalkoztam veletek.

Karol hetente egyszer foglalkozik a rábízottakkal, de nem olyan rendszeresen. Hiszen a lakásában nem lakik egyedül, és nincs annyi ideje sem. Beszélget velük, amikor a munkába megy vagy a visszafelé-úton. A Solvay mészkőgyár messze van a lakásától, egy órába is beletelik, amíg gyalog odaér. A fiatal fiúk örülnek ezeknek az alkalmaknak. Karol nem beszél sokat, meghallgatja őket. Csak néha tesz fel egy-egy kérdést, mond egy megjegyzést vagy tanácsot. Időnként beszél Istenről, az emberről, az életről. Ekkor nagyon figyelmesen hallgatják, hogy egyetlen szót se veszítsenek el, mert mindegyik okos és mélyértelmű.
Karol felfedezi, milyen nagy élmény ez. Hiszen eddigi életében mindig arról álmodott, hogy segítsen az embereknek jobbá válni, Istenhez közelíteni. Eddig a színházzal szerette volna ezt elérni, de egyre erősebb benne a meggyőződés: Pap szeretne lenni!

Titkos szeminárium
Elmegy Figlewicz atyához és beavatja őt döntésébe: Pap akar lenni. Megtudja, hogy Adam Sapieha krakkói érsek úr titokban, a megszálló németek tudta nélkül, papneveldét működtet. Jelentkezik nála. Hatalmas érseki rezidencia, széles lépcsők. Portrék a falakon. Elébejön egy sovány ember száraz, sötét arccal, fehér üstökkel, szívélyes, barátságos mosollyal. Beszélgetnek, közben sétálnak a szobákon át. Az érsek figyelmesen hallgatja Karol mondanivalóját, látja, hogy érett ember áll előtte, aki Istennek és embertársainak szeretné szentelni az életét. Elégedett a beszélgetéssel.
-    Rendben, felveszem önt a szemináriumba.
Karol megkezdheti teológiai tanulmányait.
Látszólag semmi nem változik az életében. Ugyanúgy jár a gyárba, mint azelőtt. Foglalkozik az Élő Rózsafűzér fiataljaival. A színházi próbák azonban kimaradnak az életéből.  Esténként azokat a könyveket bújja, amelyeket a szemináriumi professzoraitól kap. Még a Solvay-gyárba is magával viszi azokat: amikor már elegendő mennyiségű  tisztítószert öntött a víztartályba, leül és olvas.
Az anyag egyáltalán nem könnyű. Nem ért meg minden mondatot. Olyan szavakkal találkozik, amelyeket egyáltalán nem ismer. Elolvassa újra és újra, amíg nem kezdi el sejteni, mi a mondat értelme. Körülötte zajlik az élet a gyárban: zörejek, nyikorság, csattanás, beszélgetés, kiabálás. Arra is vigyázni kell, el ne kapja a művezető olvasás közben.
Amikor úgy érzi, eléggé felkészült, jelentkezik vizsgára. Így telik el az 1942-43-as év. Két év filozófia-tanulás után Karol elkezdi teológiai tanulmányait.

(Ks. M. Malinski: Najchętniej grał na bramce, 1985 könyv alapján)

A képen a krakkói érseki palota kápolnája.

2020.05.23 16:45
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Élő közvetítés

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám