Ne féljetek!

40 éve, 1978. október 16-án  választották pápává Karol Wojtylát, Krakkó érsekét. II. János Pál néven október 22-én a Szent Péter-bazilika előtti téren mutatta be székfoglaló szentmiséjét, melyen 117 bíborossal karöltve és mintegy negyedmillió emberrel imádkozott együtt.

Erre emlékezett A Pápa a vasfüggönyön túlról című konferencia  a Parlament felsőházi termében  a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) és a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) rendezésében. Az előadások Szent II. János Pál pápaságának a szovjet blokk országaira és egyházaira gyakorolt hatásáról szóltak.


Részlet Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke beszédéből:


"Szent II. János Pál pápa igazi apostol volt, aki Jézus missziós parancsát igyekezett pápaként is megvalósítani. Voltak, akik nem is értették egy-egy utazásának szándékát, ilyen volt a kubai látogatása is, de az eredmények minden esetben a pápát igazolták. Határtalan szeretet élt benne Isten, az Egyház és az emberek iránt. Ez adta neki azt a belső dinamizmust, amely egész pápaságát jellemezte. Valamiképpen úgy, ahogy Ferenc pápa mondta a napokban egyik reggeli prédikációjában: »Az igazi keresztény szerelmes az Úrba.« Ez a szerelem rá nagyon jellemző volt.”...
Bátran védte a katolikus hitet, és teljesen azonosult az Egyház tanításával és hagyományával, de nyitott volt mindig a dialógusra az új teológiai irányzatokkal is. Meggyőződése szerint az új evangelizációnak elsősorban arra kell törekednie, hogy visszaállítsa Krisztust az élet, a kultúra és a történelem középpontjába. Pápasága alatt, 1983. november végén, az egyházi év kezdetén hatályba lépett az új Egyházi Törvénykönyv. Hasonlóan nagy horderejű dokumentum a Katolikus Egyház Katekizmusa, amely magyarul 1995-ben jelent meg.
(Forrás és részletes beszámoló: http://www.magyarkurir.hu/hirek/tortenelemformalo-szemelyiseg-szent-ii-janos-palra-emlekeztek-parlamentben)

2018.10.13 15:26
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám

Élünk újság - 60. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám