Krisztus valóban jelen van a keresztény közösségben

A budapesti NEK-ről és más időszerű kérdésekről készítettek interjút Nobilis Márió atyával:  az atya a rá jellemző éleslátással beszél az Eucharisztikus Kongresszus igazi hozadékairól, Ferenc pápa megnyilatkozásairól és az elkezdődött Püspöki Szinódus jelentőségéről.

Részlet a beszélgetésből:

"Az egyházon belül, papi körökben is sokféle vélekedést hallunk, tapasztalunk a pápa megnyilatkozásaival, tevékenységével kapcsolatban. Te hová sorolod magad ezen a palettán?

A nagyapám testvére, Waigand József atya gyermekkoromtól és a hivatásom választásában is meghatározó egyéniség volt számomra. A 70-es évek Magyarországának egyházában sajátos szerepet töltött be, mert mindenkivel szót tudott érteni. Őt felkereste Lékai bíboros úr is, hogy elmesélje nehézségeit, de beszélgetett Bulányi Gyurka bácsival is. A párbeszéd embere volt. Ez nekem örök példa. Mindenkivel keresni kell a kapcsolatot, a párbeszéd módját. Törekedni arra, hogy megértsük a másik motivációját, hogy mi az, ami számára fontos és miért."

A teljes anyagot ITT olvashatjuk.

2021.10.30 07:14

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám