Közösségépítő Kultúránk Programsorozat szeptemberben

A Nemzeti Művelődési Intézet (Lakitelek) ebben az évben is megrendezi a nagy népszerűségnek örvendő programsorozatot 2021 őszén, most a történelmi egyházak közösségei számára.

Az őszi rendezvény keretében a látogatók megismerkedhetnek a Nemzeti Művelődési Intézet épületével, az ott folyó szakmai munkával, valamint egy színházi előadáson vehetnek részt. A látogatók utaztatása szervezett autóbuszokkal történik a helyszínekre, melyet közös ebéd követ a programban.
A közösségépítő program egy jelképes összegért (500 Ft) vehető igénybe a látogatók számára.

Az állami közfeladatot ellátó, országos hatáskörrel rendelkező Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatásokat biztosító szervezet, kiemelt feladata a települések közművelődési feladatellátásának módszertani támogatása, a közösségek megerősítése.

A Nemzeti Művelődési Intézet szakmai tevékenységét azzal az elhívatással végzi, hogy a kulturális társadalomfejlesztés eszközeivel hozzájáruljon a magyarság életminőségének javulásához a Kárpát-medencében, ezért nagy hangsúlyt fektet a polgárok nemzeti és helyi identitásának erősítését célzó közösségi programokra, valamint a családi, baráti kötelékeket szorosabbra fűző eseményekre.

Egyaránt jelen vagyunk az online-térben - pl. a Szakkör.hu tudásmegosztó felülettel - és a személyes találkozásokat preferáló közösségépítő fejlesztésekben, mint a népszerű Komatál Program.

Közössépítő Kultúránk programsorozatunk egyike a legsikeresebb kezdeményezéseinknek, mellyel évről-évre tízezreket sikerül kimozdítani a négy fal magányából. A rendezvény keretében kistelepülések lakóit hívjuk egy egynapos felhőtlen kirándulásra. A közös utazás, a program keretében megtekintett előadó-művészeti esemény, valamint azok a kulturális helyszínek, melyeket a résztvevők megtekinthetnek, biztosítják a komplex, értékalapú és megfizethető kikapcsolódás lehetőségét a résztvevők számára.

2021.09.08 13:51

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám