Isten kegyelme minden élethelyzetben működik

Nagyon fontos, hogy őszintén beszéljünk - mondja Spányi Antal megyéspüspökünk február 11-én, a betegek világnapján, egy hosszú beszélgetésben a magyarkurir.hu - n.

Részlet az interjúból:
Nagy a kísértés, hogy Isten büntetését lássuk a betegség okaként, és lázadjunk ellene, amikor rossz dolgok történnek velünk vagy más emberekkel. A fájdalmakat átélve valóban lehet-e ezektől mentesen szabadon, örömben és szeretetben élni?
– Biztos, hogy a betegséget, fájdalmat meg kell tapasztalnia az embernek. Nem Isten büntetése miatt, hanem azért van, mert az ember anyagi létező mivoltában hordozza azt. A mulandóságról azt szoktuk mondani: „ahogy születtünk, úgy meg is kell halnunk”. És ez valóban így igaz, ebből a világból ki kell lépni. Ez a kilépés, és egyáltalán ez a földi út az életünknek egy szakasza, hiszen az örök életben folytatódik majd. De a földi életnek ez a része nem mindenki számára egyforma. Vannak, akik viszonylag jó egészségben öregszenek meg, irigylésre méltó állapotban, szellemi fittségben. És vannak, akik bizony sokféle bajtól szenvednek akár születésüktől kezdve. Vannak, akik későbbi életük folyamán öltözködnek be a betegségekbe és a fájdalmakba. Hallani valóban, hogy hívő emberek is megfogalmazzák: miért engedi ezt a Jóisten, ezt Ő nem engedheti meg, hogy valamilyen betegségbe essünk. Egy biztos, hogy emögött egy rossz tudás, egy helytelen istenkép, teológiai zavar van. Nem büntet minket az Isten, nem ad valakire több keresztet, nem ad nehezebb betegséget. A betegségeket egymásnak adjuk, a világból kapjuk, a mulandó létünkben hordozzuk a bajokat. Nem jól gondolkodik, aki azt mondja, hogy ezt az Isten rótta rám.

A betegség ráébreszt saját sérülékenységünkre, de hogyan tapasztalhatjuk meg a Szűzanya jelenlétét, azét az Égi Anyáét, aki tudta, mit jelent a fájdalom? Ahogy Püspök úr is említette, a földi anyák szeretetükkel enyhíteni tudják beteg gyermekeik szenvedéseit, milyen nagy segítség, amikor Mária siet segítségünkre a bajban.
- Máriát helyesen kell szeretni, nem babonásan, akár gépies biztosítékokat remélve Tőle az életünkben, hogy például Ő majd a palástja alatt becsempész bennünket a mennyországba, hanem reálisan, ahogy az ember az édesanyját szereti, tiszteli, becsüli, segíti, és próbál tőle tanulni. Hogyha megpróbáljuk ezt az életet így élni, akkor a kereszténységünkben fejlődünk, és mindabban, ami az emberi élethez hozzátartozik. Legyen az betegség, legyen az siker, legyen az öröm vagy bánat.
A teljes beszélgetés ITT olvasható!

2021.02.11 14:25
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám