Indul az Amoris laetitia családév - a KÉSZ közleménye

Március 19-én, Szent József ünnepén vette kezdetét a Ferenc pápa által meghirdetett Amoris laetitia-családév, melynek célja, hogy az öt évvel ezelőtt megjelent apostoli buzdítás tartalmának elmélyítésével és gyakorlati megvalósításával új lendületet kapjon a családpasztoráció.

A családoknak szentelt különleges év 2022 júniusában, a Családok X. Világtalálkozójával ér véget.
A család szerepének és jelentőségének megerősítésére nagy szükség van most, amikor tapasztaljuk, hogy a család intézményét, a férfi és nő életszövetségére épülő közösséget folyamatos ideológiai támadások érik. A válások magas aránya, a sok abortusz és a fogamzásellenesség mind-mind ezeknek a családromboló erőknek következményei. Fel kell fedeznünk, hogy a Szentírás tanítása szerinti hagyományos családmodell a mai társadalom számára milyen egyedülálló és rendkívüli erőforrást jelent.
A Szentatya felhívásához csatlakozva a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége arra hív mindenkit, hogy vegyünk részt az Amoris laetitia-családév folyamán szervezett lelkipásztori kezdeményezésekben. Állítsuk újra magunk elé a házastársi és családi szeretet eszményét, mert a családok nyitják meg számunkra a remény távlatait. Legyen keresztény küldetésünk, az evangelizáció forrása az amoris laetitia, a családjainkban megélt szeretet öröme.
Budapest, 2021. március 18.

a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöksége

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Az Amoris laetitia (A családban megélt szeretetről) kezdetű apostoli buzdítás 2016. március 19-én jelent meg.)

2021.03.22 09:42
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:00
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám