Dicsértessék a Jézus, Mária neve…

A Budaörsi Kolping Család keresztény társulás 2018 nyarán is szép és sok élményt ígérő útra indult, most a keleti határ felé: Bereg, Szatmár, Nyírség irányába.

Az út felosztása, a program összeállítása ismét több célnak próbált megfelelni:

legyen zarándoklat sok imával, énekkel – legyen „turistaút” a lehetséges legtöbb egyházi és történelmi emlék megtekintésével – legyen közeledés a természethez, találkozzunk a teremtés csodáival – legyen műszaki érdeklődésű társainknak is némi „ipari csemege” – és nem utolsó sorban találkozzunk az ott élő emberekkel is.

A résztvevők egyöntetű véleménye szerint sikerült e célokat elérni. Zsúfolt napjainkból csak néhány élményt, benyomást ragadunk most ki:

  • A lónyai templom (13.szd) feltárt freskóiban, a köpenyes Madonnában gyönyörködtünk, majd következett a paticsfalból épített kis tákosi református templom (18.szd), „a mezítlábas Notre Dame”, erdélyi mester által faragott kazettás mennyezete, szószéke – sok szimbólummal, a nap járása szerint épített ablakokkal. Csaroda fehér temploma (13.szd) és magasba ívelő fa harangtornya a hatalmas fák lombjai közül emelkedett ki, a falakon a ritkaságszámba menő mosolygós szentek vártak minket: János, Damján és Kozma. Megtudtuk, hogy ezek a régi katolikus templomok azért maradhattak meg a történelem viharaiban, mert a mocsaras, lápos táj távol tartotta a gyakori ellenséges csapatokat, a reformáció fehérre meszelt falai alatt pedig megőrződtek a régi freskók, amelyek egy felújítás alatt szinte véletlenül kerültek elő ...
  • Ki tudja, hogyan és miért alakultak ki a szatmárcsekei temető csónakformájú fejfái, ma már kuriózum – nem is szabad másmilyen fejfát elhelyezni. Az itt élő és haló Kölcsey Ferenc síremléke előtt elmondtuk és elénekeltük nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. Bár néha kicsit akadozva, de azért emlékeztünk minden sorára.
  • Elgondolkodtatóak voltak a napi evangélium igéi, amelyről rövid elmélkedést hallgattunk a buszon minden nap. Rózsafűzért imádkoztunk és a Szűzanyáról szóló kedves énekeinkkel köszöntöttük őt: Dicsértessék a Jézus, Mária neve…
  • Szebbnél-szebb, felújított kastélyokat látogattunk meg: a hatvani Grassalkovich ma értékes vadászati kiállításnak is otthont ad, a baktalórántházi Dégenfeld kastély pedig virtuális világot teremt modern eszközeivel, üres szobáival. A nagyari Luby-kastélyt csodálatos, hatalmas rózsakert veszi körül, Nagykárolyban (Erdély) a Károlyi-kastély parkjával és gyönyörű, korhű belső berendezésével felidézi a régi kor minden szépségét.
  • És a régi ipar: a nagyecsedi 100 éves szivattyútelep lenyűgöző, gondosan karbantartott gépezete még ma is működhetne, ha szükség lenne rá – bár ki tudja, lenne-e elég szén a hatalmas kazán felfűtésére. A tarpai szárazmalom már csak egyszer egy évben lendül mozgásba, két ló hajtja körbe-körbe. Túristvándiban a vízimalmot a kedvünkért működésbe hozta kedves vendéglátónk a zsilipek felnyitásával.
  • Sok szép katolikus templomba is betértünk: Vállaj határmenti sváb településnek tekintélyes és nagyon szép temploma van, a nyírbátori minorita (Angyalos Boldogasszony) templomba csak a híres Passió-oltár megtekintésére léptünk be, Máriapócson pedig a véletlen úgy hozta, hogy csoportunk egyik fele a kegytemplomban hallgatott szentmisét, másik fele pedig egy kis római katolikus templom búcsús miséjén vett részt.
  • Találkozásaink lenyűgözőek voltak: az idegenvezetők mindenhol szívvel-lélekkel avattak be minket helybéli büszkeségük történetébe és az atyák, tiszteletesek is mindent elmondtak, amire kiváncsiak voltunk. Vállaj polgármestere és helyi képviselője még testvériesen meg is vendégelt bennünket, a valamikori sváb falu mai képviselőit.

Hálát adunk az Úrnak ezért a szép utazásért!

2018.07.28 06:45
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám