BOLDOG ÖZSÉBTŐL A FEKETE MADONNA ZARÁNDOKVONATIG

A pálosokról szóló rendtörténeti kiállítás szeptember 12-ig látható a Nemzeti Múzeumban.

A tárlat egyedülálló értékeket mutat be a Pálos Rend történetéből. Eddig soha nem volt látható ennyire átfogó és gazdag régészeti, történeti anyag határon innen, határainkon túlról egy helyen az országunk sorsát is évszázadokig meghatározó, valamint korábban egész Európa sorsát befolyásoló Pálos rend történetéről.

A Múzeum József nádor-termeiben egyaránt láthatóak a Kárpát-medencei kolostorok régészeti leletei, a középkori, pálos vonatkozású irodalmi emlékeket őrző hazai és külföldi kódexek, kora újkori nyomtatványok, számos liturgikus tárgy, festmény, metszet és szobor, amelyek mind-mind a rend gazdag örökségéről tanúskodnak.

A kiállítás alapinformációkkal és érdekességekkel egyszerre szól a világi és egyházi társadalom valamennyi csoportjához; azokhoz, akik kevés vagy semmilyen információval nem rendelkeznek a pálos rendről. A változatos témák bemutatásával azok érdeklődését is szeretné felkelteni, akik általános vagy attól mélyebb tudással rendelkeznek a rend történetéről.

Kéthetente kiemelt pálos programokkal vár mindenkit a Magyar Nemzeti Múzeum P Á L O S O K című kiállítása:

augusztus 12. csütörtök 18.00 - 19.30  szubjektív tárlatvezetés Csóka János pálos szerzetes atya vezetésével / regisztráció
augusztus 26. csütörtök 18.00 - 19.30  szubjektív tárlatvezetés Sudár Annamáriával és a Misztrál zenekar frontemberével Török Mátéval / regisztráció
szeptember 09. csütörtök 18.00 - 19.30 - Kerekasztal-beszélgetés a pálos rend történeti szerepéről / A pálosok szerepe a társadalomban. Mit adtak nekünk a pálosok? Tudományos beszélgetés szakemberek közreműködésével: régészek, történészek, művészettörténészek, irodalomtörténészek stb. / regisztráció
Moderátor: Bojtos Anita
Részvevők: Sarbak Gábor, Serfőző Szabolcs, Pető Zsuzsa és még sokan mások
Szubjektív tárlatvezetések: Különleges tárlatvezetéseinket a Pálos Rend tagjai, valamint olyan, a rendhez közelálló személyek vezetik, akik a megszokott muzeológusi nézőpontból kilépve saját szemszögükből, személyes történetekkel, illetve akár egy másik művészeti ág bekapcsolásával mutatják be a kiállítást. A tárlaton egy-egy ilyen alkalommal többek között pálos szerzetesek és előadóművészek kalauzolják végig az érdeklődőket egy különleges utazás keretében, melyen keresztül az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Pálos Rend történelmének érdekes fejezeteibe, és egyúttal a jelenébe is.
A kiállítás youtube csatornája:
https://www.youtube.com/channel/UC-eiLG-1wTgR2yq3P-tw-2w
A kiállítás weboldala:
www.paloskiallitas.hu
https://www.facebook.com/plsk.hu

2021.08.04 11:04

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám