Ballagási ünnepség a budaörsi bencéseknél

A budaörsi bencés középiskola megtartotta harmadik ballagási ünnepségét a Templom téren 2018. május 4-én. Két osztály 49 diákja búcsúzott iskolájától és osztályfőnökeiktől: Vancsisin Mártától és Bese Gergő atyától . Az iskolaigazgató búcsúbeszédét olvashatják.

Az iskola igazgatója, dr. Czuczor Gergely az első budaörsi bencés ballagási ünnepségen az alábbi beszéddel búcsúzott a diákoktól:

Dícsértessék a Jézus Krisztus!

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével megtisztelte iskolánk ballagási ünnepségét!

Köszöntöm meghívott vendégeinket, kollégáimat, a kedves szülőket, rokonokat, barátokat és titeket, kedves ballagó diákok.

Tisztelt Egybegyűltek!

A ballagási ünnepség mindannyiunk számára egy felemelő, örömteli és boldog pillanat. A jelenlevő szülők, nagyszülők, idősebb testvérek, rokonok részesei voltak már hasonló pillanatnak. Ha magunkba nézünk, biztosan eszünkbe jut egy-egy szép emlék azokról a pillanatokról, amikor mi búcsúztunk egykori iskolánktól. Azt kívánom, hogy a bennünk rejlő gyönyörű emlékhez hasonlóan a most búcsúzó 49 bencés diák szívébe is bevésődjön ez a mai nap. Kívánom, ha bármikor visszagondolnak majd életükben 2018. május 4-re, akkor boldogság és szeretet hassa át érzéseiket.

„Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.” Az Ószövetség Első könyvében olvashatjuk az emberi faj ünnepi teremtését. A Teremtéstörténet határvonala az ember megalkotása a hatodik napon. „Így készült el a föld és az ég minden bennelevővel együtt.” Határvonal ez a mai nap mindannyiunk számára. Szülőként a felnőtt embert köszönthetik, tanárként az éretté vált diákot búcsúztatjuk. Most már csak imádkozhatunk azért, hogy az itt felsorakozott fiatalság beváltsa a hozzájuk fűzött reményeinket.

Kedves 12. évfolyam!

Rengeteg örömteli emlék és számos bosszúság jut eszembe, ha rátok tekintek. Ti vagytok az első olyan évfolyam, amely párhuzamos két osztályban végezte el budaörsi bencés középiskolánkat. Nagy büszkeségünkre, közületek kerültek ki az első, iskolánkban megkeresztelt diákjaink. Ti voltatok azok, akiknél előszőr kellett grandiózus szalagavatót rendeznünk a létszámotok és a meghívott vendégeitek okán. Ti választottatok először bibliai témájú tablóképet háttérnek. De Ti vagytok azok is, akiknél a tanáriban naponta vágták vissza kollégák a szabócentit és akikkel kapcsolatban szállóigévé vált a „rettenetes osztály” kifejezés.

Persze az utolsó tanévre fordulva sokan beletörődtünk a megváltoztathatatlanba, és igyekeztük legalább magunkban megszépíteni az elmúlt négy év veletek való küzdelmeit. A ballagás végén, amikor az oltárra helyezitek a hálátokat jelképező rózsaszálat, gondoljatok arra a sok-sok értetek hozott áldozatra, amellyel felétek fordultak szüleitek, tanáraitok, rokonaitok. Legyetek hálásak nekik!

Kedves Ballagó Diákok!

Személyes útravalóul fogadjátok el tőlem a ma reggeli szentmise evangéliumában Szent János könyvében hallott szavakat:

„Jézus így tanított az utolsó vacsorán: Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.”

Ha semmi mást, de Jézus idézett tanítását magatokkal viszitek, akkor nem lesz hiábavaló az itt eltöltött négy esztendő. Úgy kell éljetek, hogy mindig méltóak legyetek az ő szeretetére, mert ezzel egyben tanúságot tesztek arról is, hogy a budaörsi bencés iskola diákjai voltatok.

Kedves Végzősök!

A Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium vezetősége és tantestülete nevében kívánok nektek sikeres érettségi vizsgát! Kívánom, hogy boldog emberré váljatok, akik büszkék arra, hogy a budaörsi Szent Benedek Iskola egykori tanulói voltak.

Isten áldjon és őrizzen meg Benneteket!

Laudetur Jesus Christus!”

2018.05.04 19:35
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám